Η ηλιακή θερμική ενέργεια, πηγή ενέργειας για το μέλλον

 
22 co2 Fot 330x206 Η ηλιακή θερμική ενέργεια, πηγή ενέργειας για το μέλλον

Αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακές θερμικές λύσεις

Κατά τη διεθνή διάσκεψη για την ηλιακή θέρμανση και ψύξη (SHC 2012), παρουσιάστηκαν οι στόχοι της τεχνολογίας του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, IEA για την χρήση της ηλιακής θερμικής ενέργειας. Μέχρι το 2050, υπήρχει η δυνατότητα ηλιακής θερμικής ενέργειας ισοδύναμης με 430 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου! Σύμφωνα με τον ΙΕΑ για την αξιοποίηση αυτού του δυναμικού, ένα σταθερό, μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής για την ηλιακή θέρμανση και ψύξη, είναι για τα επόμενα δέκα χρόνια  ζωτικής σημασίας.

Οι στόχοι της ΙΕΑ επιβεβαιώνουν τη μεγάλη ευκαιρία, που προσφέρεται με την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακές θερμικές λύσεις.

Οι κύριες εφαρμογές θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι το ζεστό νερό και η θέρμανση χώρου. Μέχρι το 2050, σύμφωνα με τη ΙΕΑ θα μπορούσαν 213 εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου (8,9 EJ) να αντικατασταθούν από ηλιακή θερμική ενέργεια. Τα θερμικά φωτοβολταϊκά είναι η δεύτερη δυνατή εφαρμογή, και μέχρι το 2050 θα μπορούσε να παραγχεί ενέργεια ισοδύναμη με  171 εκατ. τόνους πετρελαίου και τέλος, η ηλιακή θέρμανση πισίνων και η ηλιακή ψύξη θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν 45 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου.

Η ΙΕΑ καλεί όλα τα μέλη/κράτη να υποστηρίξουν τούς στόχους, παρέχοντας ένα ευνοϊκό κλίμα χρηματοδότησης και ένα σταθερό, μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής για την ηλιακή θέρμανση και ψύξη. Ξαφνικές αλλαγές στη χρηματοδότηση έχουν αποδειχθεί σε πολλές χώρες ως επιβλαβείς για την ανάπτυξη μιάς υγιούς ηλιακής βιομηχανίας. Ως εκ τούτου θα πρέπει η χρηματοδότηση να είναι ανεξάρτητη από τους κρατικούς προϋπολογισμούς για να αποφευχθεί μια “stop-and-go λειτουργία”.

Απαραίτητη προϋπόθεση για ώριμα προϊόντα  στον τομέα της ηλιακής θερμικής ενέγειας, είναι επίσης περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη, γι΄αυτό οι κυβερνήσεις πρέπει να παρέχουν τα απαραίτητα κονδύλια για την υποστήριξη των τεχνολογικών εξελίξεων του τομέα.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.