Δασμοί σε κινέζικα φωτοβολταϊκά προϊόντα θα επιφέρουν ανεργία και οικονομικές ζημίες στην Ευρώπη

 

Οι  αντισταθμιστικοί δασμοί στις εισαγωγές κινέζικων φωτοβολταϊκών προϊόντων μπορούν να προκαλέσουν, σύμφωνα με μια μελέτη του ανεξάρτητου Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Prognos (Βερολίνο, Γερμανία),  γενική μείωση της ζήτησης για ηλιακά προϊόντα, με  σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας και μεγάλη οικονομική ζημία κατά μήκος ολόκληρης της Ευρωπαϊκής φωτοβολταϊκής αλυσίδας αξίας.

Στη μελέτη για λογαριασμό της Συμμαχίας για Προσιτή Ηλιακή Ενέργεια (AFASE, Βρυξέλλες) εξετάστηκαν οι επιπτώσεις των δασμών των τιμολογίων για την απασχόληση και την προστιθέμενη αξία, για την περίοδο 2013 – 2015 στην Ευρώπη. Η εξέταση έγινε με τρία διαφορετικά σενάρια:  δασμοί με ποσοστά 20, 35 και 60%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αναμένονται εντός τριών ετών από 175.500 μέχρι 242.000 απώλειες θέσεων εργασίας.

Δασμοί της τάξης του 20%  κατά το πρώτο έτος θα οδηγούσαν σε απώλεια 115.600 θέσεων εργασίας στην ΕΕ, απ’ αυτές οι 45.500 στη Γερμανία. Μέσα στα πρώτα τρία χρόνια, ο αριθμός των θέσεων εργασίας στην ΕΕ θα ανέβει σε 175.500, σύμφωνα με το πρώτο σενάριο. Η οικονομική  ζημία κατά το πρώτο έτος θα ξεπεράσει  τα  4,74 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ κατά τα τρία πρώτα χρόνια θα φτάσει συνολικά τα 18,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε περίπτωση δασμών της τάξης του 60%, η  οικονομική ζημία θα φτάσει μέσα στα τρία πρώτα χρόνια τα 27,2 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ κατά το πρώτο έτος θα χαθούν 193.700 θέσεις εργασίας στην ΕΕ, απ’ αυτές οι  81.100 στη Γερμανία. Η οικονομική ζημία κατά το πρώτο έτος θα φτάσει τα 7,86 δισεκατομμύρια ευρώ.

 Λαμβάνοντας υπόψη το αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση στην ΕΕ χάνονται τα πιθανά οφέλη των επικείμενων δασμών για τους  ευρωπαίους κατασκευαστές ηλιακών προϊόντων . Οι δασμοί θα οδηγήσουν σε σημαντική πτώση της ζήτησης για τα ηλιακά προϊόντα και ως εκ τούτου σε λιγότερες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. 

 
This entry was posted in ΠΑΝΕΛ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.