Σταθερή απόδοση των πάνελ της ALEO μετά από 10 χρόνια λειτουργίας

 
15 aleo 330x210 Σταθερή απόδοση των πάνελ της ALEO μετά από 10 χρόνια λειτουργίας

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ της aleo solar εμφανίζουν, ακόμα και μετά από μία δεκαετία, ελάχιστη μείωση της απόδοσής τους λόγω παλαίωσης

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ της aleo solar εμφανίζουν, ακόμα και μετά από μία δεκαετία, ελάχιστη μείωση της απόδοσής τους λόγω παλαίωσης (υποβάθμιση). Η ανεξάρτητη εταιρία παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών του κλάδου, MBJ Services, εξέτασε μία εγκατάσταση 5,44 kilowatt κοντά στη Βρέμη, η οποία βρισκόταν σε λειτουργία για σχεδόν δέκα χρόνια. Με τη βοήθεια ενός flasher, μετρήθηκε η απόδοση κάθε ενός από τα 34 πάνελ της aleo. Το αποτέλεσμα: Η υποβάθμιση ανέρχεται σε 2,73% κατά μέσο όρο. Κατά το σχεδιασμό των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, υπολογίζεται συνήθως μία ετήσια απώλεια απόδοσης ύψους 0,5% – στα πάνελ της aleo, η υποβάθμιση είναι μόνο η μισή.

Τα πάνελ τύπου S_02, τα οποία είχαν κατασκευαστεί το 2002 στο Prenzlau του Βραδεμβούργου, εξετάστηκαν επίσης και μέσω τεστ ηλεκτροφωταύγειας ως προς πιθανές ζημιές των κυψελών. Ο κ. Erik Lohse της MBJ ανακοίνωσε το εξής πόρισμα: «Τα φωτοβολταϊκά πάνελ όχι μόνο εμφανίζουν ελάχιστη υποβάθμιση. Βρίσκονται γενικά σε άψογη κατάσταση.»

Η εγκατάσταση που υποβλήθηκε σε έλεγχο είναι εγκατεστημένη σε έναν αχυρώνα του βοτανικού κήπου Oldendorf και παρήγαγε μέσα σε εννέα πλήρη χρόνια 43.576 κιλοβατώρες (kWh). Με μία ετήσια παραγωγή ύψους περίπου 950 kWh ανά εγκατεστημένο kilowatt ονομαστικής απόδοσης, η παραγωγή υπερβαίνει σαφώς το μέσο όρο της περιοχής που ανέρχεται σε 883 kWh. «Προκειμένου να παράγουμε οικολογική ενέργεια, επενδύσαμε από νωρίς στα φωτοβολταϊκά», αναφέρει ο κ. Uwe Hach του Oldendorf. «Το γεγονός ότι η απόδοση της εγκατάστασής μας δεν έχει εμφανίσει ουσιαστικά καμία απώλεια μετά από μία δεκαετία, τεκμηριώνει ξεκάθαρα την ποιότητα των πάνελ της aleo.» Η εγκατάσταση θα συνεχίσει να εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις για πολλά χρόνια ακόμη χάρη στην ελάχιστη υποβάθμισή της. Και όταν η καταβολή πληρωμής για την τροφοδότηση ηλεκτρικού ρεύματος σταματήσει μετά από 10 χρόνια, θα εξασφαλίζονται υψηλές αποδόσεις ρεύματος για ιδιοκατανάλωση.

 
This entry was posted in ΠΑΝΕΛ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.