Κάθε τέταρτη κιλοβατώρα στη Γερμανία προέρχεται από τις ΑΠΕ

 
78 τρακερ Fot 330χ240 Κάθε τέταρτη κιλοβατώρα στη Γερμανία προέρχεται από τις ΑΠΕ

Το παράδοξο στις ενεργειακές εξελίξεις της Ευρώπης, είναι η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με ταυτόχρονη επέκταση των ανανεώσιμων πηγών

Tο 2013 , το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία, αυξήθηκε και πάλι στα επίπεδα ρεκόρ των 24,7% της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι κάθε τέταρτη κιλοβατώρα στη Γερμανία προήλθε από αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική  ενέργεια, ή μονάδες βιομάζας και γεωθερμίας .

Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,1% ποσοστιαίες μονάδες μέσα σ΄ένα χρόνο. Κύριες πηγές ενέργειας ήταν η βιομάζα και οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί . Επίσης αυξήθηκε η εξαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα . Αντίθετα οι μονάδες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας παρήγαγαν για πρώτη φορά λιγότερη ενέργεια από ό, τι τα προηγούμενα χρόνια . Το αποτέλεσματα προέρχονται με την ανάλυση των δεδομένων ηλεκτρικής ενέργειας από την Γερμανική Ομάδα Εργασίας Agora, υπεύθυνη  για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας σε ανανεώσιμες πηγές.

Το παράδοξο στις ενεργειακές εξελίξεις, είναι η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με ταυτόχρονη επέκταση των ανανεώσιμων πηγών. ¨Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σε καλό δρόμο¨, λέει ο Πάτρικ Graichen , Διευθύνων σύμβουλος του ιδρύματος Mercator και του Ευρωπαϊκού ιδρύματος Κλίματος .
“Ωστόσο αιτία ανησυχίας, είναι οι επιπτώσεις για το κλίμα από την αυξανόμενη χρήση του άνθρακα. Η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με ταυτόχρονη επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , είναι μιά πολύ αρνητική εξέλιξη, η οποία κατέστη δυνατή, λόγω της λανθασμένης πολιτικής της ευρωπαϊκής ένωσης, για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Η ευρωπαϊκή αγορά πρέπει άμεσα να αλλάξει πολιτική με τα δικαιώματα εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου ” .
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Agora, η αύξηση χρήσης άνθρακα οφείλεται κυρίως στις εξαγωγές . Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα επέφεραν 8,9 τεραβατώρες(TWh )περισσότερο από ό, τι το 2012 , την ίδια στιγμή οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,9 TWh και έφτασαν τις 33 TWh .
Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ενδο- γερμανική κατανάλωση ηλεκτρισμού μειώθηκε ελαφρά : η μείωση ήταν 10,7 TWh . Η μείωση αντιστοιχεί σχεδόν ακριβώς στη μείωση της παραγωγής των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου, οι οποίες αποδεικνύονται ως αντιοικονομικές. Ως αποτέλεσμα της μείωσης της εγχώριας κατανάλωσης και  της αύξησης των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, η συνολική παραγωγή παρέμεινε με 629 τεραβατώρες ( 2012 : 629.8 κιλοβατώρες ) σταθερή .
Και τέλος το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας στη Γερμανία συνεχίζει να μειώνεται: Τα γερμανικά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρήγαγαν το 2013, 43 τεραβατώρες λιγότερη ενέργεια από ό, τι το 2010.

 

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.