Κανόνες της Ευρωπαϊκής ένωσης για τα πράσινα προϊόντα

 
77 ενεργεια Fot 330χ240 Κανόνες της Ευρωπαϊκής ένωσης για τα πράσινα προϊόντα

Πράσινα προϊόντα

Σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για τα πράσινα προϊόντα, σχεδόν οι μισοί ευρωπαίοι καταναλωτές δηλώνουν «μπερδεμένοι» από το χείμαρρο περιβαλλοντικών πληροφοριών που τους κατακλύζει. Σε μια προσπάθεια να καθαρίσει το τοπίο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την υιοθέτηση κοινών μεθόδων μέτρησης της περιβαλλοντικής απόδοσης προϊόντων και εταιρειών.

«Προκειμένου να ενισχύσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα αποδοτικότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι γνωστά και αναγνωρίσιμα», δήλωσε ο επίτροπος της ΕΕ για το Περιβάλλον Γιάνες Ποτότσνικ.

«Δίνοντας στον κόσμο αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες γύρω από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα χαρακτηριστικά προϊόντων και οργανισμών, του προσφέρουμε δυνατότητες επιλογής. Βοηθώντας τις εταιρείες να συντονίσουν τις μεθόδους τους, περιορίζουμε τις δαπάνες τους και το διοικητικό φόρτο», πρόσθεσε ο επίτροπος.

Μεταξύ άλλων, η Κομισιόν πρότεινε δύο μεθόδους για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής – το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντος (ΠΑΠ) και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα οργανισμών (ΠΑΟ) -  ενθαρρύνοντας τα κράτη-μέλη και τον ιδιωτικό τομέα να τις υιοθετήσουν.

Επιπλέον, προανήγγειλε δοκιμαστική περίοδο διάρκειας τριών ετών για την ανάπτυξη κανονισμών που θα διέπουν τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων φορέων, ενώ ανακοίνωσε τη θέσπιση αρχών ενημέρωσης για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, όπως είναι η διαφάνεια, η αξιοπιστία, η πληρότητα, η συγκρισιμότητα και η σαφήνεια.

Ο κ. Ποτότσνικ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η δέσμη εθελοντικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συμβάλουν στην ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και στην επέκταση των πράσινων αγορών.

«Οι ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν σαφέστερες και πιο αξιόπιστες πληροφορίες γύρω από προϊόντα, κάτι που θα συμβάλει στο να ξεπεραστεί η επιφυλακτικότητα και θα βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές», εκτίμησε ο επίτροπος. «Οι ευρωπαϊκές εταιρείες και οι επιχειρήσεις των εμπορικών μας εταίρων θα μπορούν και εκείνες να χρησιμοποιούν, εφόσον το επιθυμούν, μια ενιαία μέθοδο προώθησης των πράσινων προϊόντων τους αντί να ακολουθούν τα ισχύοντα εθνικά και ιδιωτικά προγράμματα».

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.