Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια από τη ΖΕΒ

 
1 πρασινη ενεργεια fot 330x312 Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια από τη ΖΕΒ

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Νέο τμήμα για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα αειφόρου δόμησης δημιούργησε η ZEBA.E.E.Y, την Zero Energy Building Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τον αμερικάνικο φορέα Triple Green Building Group.

Η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στην έναρξη δραστηριοποίησης του νέου τμήματος, που θα παρέχει υπηρεσίες με βάση τα διεθνή πρότυπα LEED, BREEAM και DGNB. Τα εν λόγω πρότυπα καλύπτουν όλων των ειδών τα κτίρια, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, καινούρια και υφιστάμενα.

Τα οφέλη από την πιστοποίηση με βάση τα κριτήρια LEED, BREEAM και DGNB είναι η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και του κόστους λειτουργίας των κτιρίων, η φιλικότητα προς το περιβάλλον, το υψηλό επίπεδο διαβίωσης για τους χρήστες και ενοίκους τους αλλά και η αύξηση της συνολικής αξίας του ακινήτου για την εξασφάλιση υψηλότερου ενοικίου και καλύτερης μεταπωλητικής αξίας. Επιπλέον, δεδομένης της αναγνωρισιμότητας των εν λόγω προτύπων στις διεθνείς αγορές, τα πιστοποιημένα κτίρια προσελκύουν πιο εύκολα επενδυτές ακινήτων.

Η ΖΕΒ Α.Ε.Ε.Υ. έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει συνολικά την πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, από τη φάση του αρχικού σχεδιασμού και την εξασφάλιση των εγκεκριμένων υλικών βάσει των ειδικών προδιαγραφών, έως τις εργασίες κατασκευής και την παράδοση στο χρήστη με το «κλειδί στο χέρι». Οι υπηρεσίες της ΖΕΒ Α.Ε.Ε.Υ. απευθύνονται σε αρχιτεκτονικά και μελετητικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρίες, real estate developers, τράπεζες, επενδυτικούς συμβούλους καθώς και ιδιοκτήτες / χρήστες κτιρίων, ενώ η εταιρεία παρέχει στη συνέχεια και υπηρεσίες συντήρησης.

Η Zero Energy Building Α.Ε.E.Y. είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που ιδρύθηκαν με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), όπως αυτές θεσμοθετήθηκαν στη χώρα μας με υπουργική απόφαση τον Ιούνιο του 2011. Η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια (θερμοπρόσοψη κτιρίου, Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, ενεργειακή διαχείριση κ.α), εξασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοδότηση των έργων από τρίτους.

 

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.