Απολογισμός του ΥΠΕΚΑ για τις δημοπρασίες ρύπων

 
49 co2 330x215 Απολογισμός του ΥΠΕΚΑ για τις δημοπρασίες ρύπων

Το συνολικό ποσό εσόδων από τις δημοπρασίες ρύπων ανήλθε στα 175 εκατομμύρια ευρώ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος δημοπρασιών Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου της Περιόδου 2008-1012, μέσω του Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το έτος 2011 πουλήθηκαν 10.000.000 EUAs σε 11 δημοπρασίες. Το συνολικό ποσό εσόδων γιο το Ελληνικό Δημόσιο για το έτος 2011 ανήλθε σε 111.395,950 ευρώ.

Η μεσοσταθμική με βάση τον όγκο τιμή πώλησης των δικαιωμάτων έφτασε τα 11,14 ευρώ. Το εύρος τιμών των εντολών αγοράς κυμάνθηκε μεταξύ 8,10 ευρώ και 16,25 ευρώ.

Το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν 15 δημοπρασίες στις οποίες πουλήθηκαν 8.750.000 EUAs, ενώ το συνολικό ποσό εσόδων για το Ελληνικό Κράτος για το έτος 2012 ανήλθε σε 62.595.000 ευρώ. Η μεσοσταθμική με βάση τον όγκο τιμή πώλησης των δικαιωμάτων έφτασε τα 7,15 ευρώ.

Το εύρος τιμών των εντολών αγοράς κυμάνθηκε μεταξύ 5,50 € και 8,22€.

Τα δύο τελευταία χρόνια που διενεργήθηκαν οι δημοπρατήσεις, το συνολικό ποσό εσόδων για το Ελληνικό κράτος ανήλθε στα 173.990.950 ευρώ.

Οι δημοπρασίες για τα Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου της Περιόδου 2008-1012, σχεδιάστηκαν θεσμικά και διενεργήθηκαν από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ομίλου ΕΧΑΕ και με μηδενικό κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον επόμενο κύκλο του συστήματος Εμπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU- ETS) για το διάστημα 2013-2020, η δημοπράτηση των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου θα διεκπεραιώνεται μόνο μέσω Κοινής Πλατφόρμας Πλειστηριασμών.

Μέχρι τη μετάβαση στην κοινή πλατφόρμα, οι δημοπρατήσεις διενεργούνται μέσω μιας μεταβατικής κοινής πλατφόρμας πλειστηριασμών. Ο Όμιλος ΕΧΑΕ έχει οριστεί από το ΥΠΕΚΑ ως Εκπλειστηριαστής (auctioneer) στη νέα Κοινή Πλατφόρμα.

Την Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Δημοπρασία για την Ελλάδα μέσω της μεταβατικής αυτής πλατφόρμας. Η συνολική ποσότητα που δημοπρατήθηκε για τη χώρα έφτασε τα 464.000 EUAs με τιμή δημοπρασίας €/tCO2 στα 5,82 ευρώ.

co2 Απολογισμός του ΥΠΕΚΑ για τις δημοπρασίες ρύπων

Έσοδα από τις δημοπρασίες ρύπων για το 2011 και το 2012

Οι επόμενες δημοπρασίες στις οποίες θα συμμετέχει η Ελλάδα έχουν προγραμματιστεί για τις 6, 11, 13 και 18 Δεκεμβρίου.

 

 

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.