ΟΙ επιχειρήσεις γυρίζουν πλάτη στην ‘πράσινη’ ανάπτυξη

 
89 energia Fot 330x248 ΟΙ επιχειρήσεις γυρίζουν πλάτη στην  πράσινη ανάπτυξη

Η «πράσινη» ανάπτυξη ν' αντιμετωπίστηκε στο πρόσφατο παρελθόν σαν πιθανή διέξοδος για την ελληνική επιχειρηματικότητα και οικονομία, αλλά δεν δικαίωσε τις αρχικές προσδοκίες

Μπορεί η «πράσινη» ανάπτυξη ν’ αντιμετωπίστηκε στο πρόσφατο παρελθόν σαν πιθανή διέξοδος για την ελληνική επιχειρηματικότητα και οικονομία εν μέσω κρίσης, αλλά τελικά η πράξη φαίνεται ότι δεν δικαίωσε τις αρχικές προσδοκίες: τα επιχειρηματικά ανοίγματα σε αυτό το πεδίο αποδείχτηκαν λίγα ή μη συστηματικά, ενώ ακόμη και κάποιες από τις εταιρείες, που αρχικά δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα, αποφάσισαν να τον εγκαταλείψουν, σύμφωνα τουλάχιστον με έρευνα του διαδικτυακού καναλιού «www.ka-business.gr» και της εταιρείας δημοσκοπήσεων «Focus Bari», σε δείγμα 132 επιχειρηματιών/στελεχών επιχειρήσεων μεσαίου/μεγάλου μεγέθους, στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Ερωτηθέντες αν πιστεύουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης (σ.σ. ανάπτυξη με πιο βιώσιμα και αειφορικά χαρακτηριστικά, π.χ., με χρήση τεχνολογιών ενεργειακής εξοικονόμησης κτλ), οι επιχειρηματίες απάντησαν ως εξής: έχουν γίνει λίγες ή μη συστηματικές προσπάθειες (77%), οι επιχειρηματίες δεν δραστηριοποιούνται καθόλου (6%) ή και έχουν γυρίσει πλάτη σε πράσινες δράσεις, αν και στο παρελθόν είχαν δραστηριοποιηθεί σε αυτές (5%). Μόνο το 12% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η προσπάθεια που έχει γίνει είναι ικανοποιητική.

Εννέα στους δέκα ζητούν κίνητρα, ενώ το 6% λέει ότι η πράσινη ανάπτυξη…ήταν μόδα και πέρασε

Για ποιο λόγο εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις δεν αναπτύσσουν δράση στον συγκεκριμένο τομέα; Οι απαντήσεις ήταν οι εξής: δεν υπάρχουν κίνητρα (46%), το περιβάλλον είναι ασταθές (33%), η φορολογία δεν είναι σταθερή (15%) ή απλά …ήταν μόδα και πέρασε (6%).

Ποιοι είναι οι παράγοντες που θα έπειθαν τους επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν στην πράσινη ανάπτυξη; Από τους ερωτηθέντες ζητήθηκε να επιλέξουν/ιεραρχήσουν τρεις παράγοντες από προκαθορισμένη λίστα.

Εννέα στους δέκα (87%) απάντησαν ότι για να οδηγηθούν περισσότεροι επιχειρηματίες στον κλάδο, επιβάλλεται να θεσμοθετηθούν κίνητρα για υιοθέτηση πράσινων ενεργειών.

Το δεύτερο βασικότερο κίνητρο θα είναι η φοροαπαλλαγή των επιχειρήσεων (που συγκέντρωσε το 71% των απαντήσεων) και ακολουθούν: ευνοϊκότερες επιδοτήσεις από το κράτος με 46%, κίνητρα για την υιοθέτηση ενεργειών, που θα ευαισθητοποιήσουν το κοινό (37%), επεξηγηματική έκθεση από οργανισμούς για τα οφέλη μιας πράσινης επιχείρησης (32%) και ευνοϊκότερη μεταχείριση πράσινων επιχειρήσεων απ’ το δημόσιο (28%).

Δεν ζητούν χρήματα, αλλά απλούστερο δίκαιο και σαφές σύστημα φορολόγησης

Η έρευνα επιβεβαίωσε ακόμη τον «απογαλακτισμό» των επιχειρηματιών απ’ το κράτος (γενικότερα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την πράσινη ανάπτυξη). Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των επιχειρηματιών δεν ζητά πλέον την οικονομική στήριξη του δημοσίου, μέσω π.χ., επιχορηγήσεων, αλλά μέτρα για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί, φορολογεί και διευθετεί τις οφειλές του προς τις επιχειρήσεις.

Ερωτηθέντες ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει το κράτος για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την κρίση (πολλαπλές απαντήσεις), οι επιχειρηματίες ζήτησαν κατά προτεραιότητα απλό δίκαιο και σαφές σύστημα φορολόγησης (67%), σταθερό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων (55%) και απλοποίηση γραφειοκρατίας (42%).

Επίσης, στήριξη με κεφάλαια κίνησης από τις τράπεζες (επίσης 42%), εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων δημοσίου προς τους ιδιώτες (27%), μέτρα ενθάρρυνσης της εξωστρέφειας (26%), ρυθμίσεις χρεών προς το δημόσιο (15%) και δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών στα εργασιακά (11%). Η έρευνα παρουσιάστηκε από τη δημοσιογράφο Ραλλιώ Λεπίδου, στη διάρκεια του 3ου Πολυσυνεδρίου «Καινοτομία και Ανάπτυξη».

Πηγή:kathimerini.gr

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.