Νέοι στόχοι της Ευρώπης για εκπομπές ρύπων μέχρι το 2050

 
57 %CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD Fot 330%CF%87330 Νέοι στόχοι της Ευρώπης για εκπομπές ρύπων μέχρι το 2050

Περιβάλλον

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο, μέχρι το 2050, την μείωση  των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 80-95%. Σύμφωνα με μελέτη του EWEA (Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας), αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί  με την κείμενη νομοθεσία. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι το 2050 στην βιομηχανία μεταφορών καθώς και στην γεωργία θα εξακολουθείται να παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Συνεπώς για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων θα έπρεπε μέχρι τότε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται χωρίς εκπομπές CO2.

Αυτό απαιτεί το 2050 το 100% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται  από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά η εμπειρία δείχνει ότι οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα έχουν διάρκεια ζωής 30-45 χρόνια. Άρα μιά μονάδα παραγωγής ενέργειας με αέριο ή με καύση άνθρακα που θα κατασκευαστεί σήμερα, στη χειρότερη περίπτωση, θα είναι σε λειτουργία μέχρι το 2057 και μέχρι τότε θα παράγει διοξείδιο του άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να περιορίσει τις εκπομπές μέχρι το 2020 κατά 20%. Σύμφωνα με την EWEA  ο στόχος αυτός θα πρέπει να αυξηθεί  έως το 2020 στο 30% καθώς και να καθοριστούν νέα όρια για το 2030 και το 2040. Μόνο με ένα τέτοιο πλάνο μπορούμε να ελπίζουμε μέχρι το 2050 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς εκπομπές CO2.

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.