Το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ και η αντιμετώπισή του

 
41 ανανεωσιμες power Fot 330x330 Το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ και η αντιμετώπισή του

Νέα περιοριστικά μέτρα για τις ΑΠΕ και ιδιαίτερα τα φωτοβολταϊκά

Σύμφωνα με το τελευταίο απολογιστικό δελτίο του ΛΑΓΗΕ το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ έφτασε στο τέλος Ιουνίου τα 465 εκκατομμύρια ευρώ και στο τέλος του 2013 θα διαμορφωθεί κοντά στα 592 εκατ. ευρώ, δηλαδή εκτιμάται πρόσθετη αύξηση του ελλείμματος για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 περί τα 127 εκατ. ευρώ.

Ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΡΑΕ ενεμερώνει, ότι μέχρι το τέλος του 2013 τα έσοδα του ΛΑΓΗΕ από την συμμετοχή  των μονάδων του μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην προημερησία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας(ΗΕΠ), θα είναι αυξημένα κατά περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις ρύπων της περιόδου 1/05/2013 μέχρι 31/12/2013 εκτιμώνται αυξημένα κατά 10 εκατ. ευρώ.  Κατά συνέπεια το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ μέχρι το τέλος του 2013, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά μείωση.

Συγκεκριμένα  η μείωση του ελλείματος θα διαμορφωθεί ως εξής:

  • Δεύτερο εξάμηνο 2013: μείωση 153 εκατ. ευρώ
  • Πρώτο εξάμηνο 2014: μείωση 158 εκατ. ευρώ 
  • Δεύτερο εξάμηνο 2014: μείωση 281 εκατ. ευρώ 

Ώστόσο η αύ ξηση του τέλους ΕΤΜΕΑΡ που ανακοινώθηκε χθές από τη ΡΑΕ, αντιμετωπίζει ένα μέρος του ελλείμματος, αλλά δεν το μηδενίζει μέχρι το τέλος του 2014, όπως απαιτεί το μνημόνιο.

Ο ΛΑΓΗΕ είχε υπολογίσει βάσει των επίσημων στοιχείων απαιτούμενη μεσοσταθμική αύξηση 23,5 ευρώ/ MWh, ενώ με τα μέτρα του ΥΠΕΚΑ για τα οποία ενημέρωσε αναλυτικά τη ΡΑΕ, η μεσοσταθμική αύξηση ανήλθε στα 14,96 ευρώ /MWh.

Η ΡΑΕ στην ανακοίνωσή της για αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ κατανοεί ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι αναπροσαρμογές του ΕΤΜΕΑΡ είναι αποτέλεσμα των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στη διαδικασία ένταξης των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, και κυρίως της ραγδαίας διείσδυσης στο σύστημα των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η ΡΑΕ είχε επισημάνει τις επερχόμενες συνέπειες της απρογραμμάτιστης αυτής διείσδυσης, θεωρεί δε νομοτελειακά βέβαιο ότι, εάν δεν ληφθούν επειγόντως πρόσθετα δραστικά μέτρα, θα απαιτηθούν και νέες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ στο άμεσο μέλλον.

Αποτελεί γι’ αυτό αναγκαιότητα, υπό τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες, να ανακοπεί και να αναστραφεί η μετακύλιση του βάρους του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού, στο φορολογούμενο πολίτη και καταναλωτή. Η εξεύρεση αξιόπιστων και αποδοτικών εναλλακτικών λύσεων αποτελεί άμεση υποχρέωση και προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων μερών (Πολιτεία, παραγωγοί, κ.λπ.).

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΠΑΡΚΑ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.