Το κόστος των ΑΠΕ θα φτάσει το 1,6 δισ. ευρώ στο 2013

 
2 ενεργεια Fot 220x208 Το κόστος των ΑΠΕ θα φτάσει το 1,6 δισ. ευρώ στο 2013

Στα φωτοβολταϊκά, αν συνεκτιμηθούν τα έργα που έχουν συμβολαιοποιηθεί αλλά δεν έχουν ακόμα τεθεί σε λειτουργία, η Ελλάδα έχει ήδη πιάσει τους στόχους για το 2020

Στα 1,6 δισ. ευρώ αναμένεται να φθάσει το κόστος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το 2013, έναντι 700 εκατ. ευρώ το 2012, λόγω της αθρόας εισόδου νέων σταθμών στο σύστημα, κυρίως φωτοβολταϊκών, τα οποία έχουν και την υψηλότερη εγγυημένη τιμή.

Στο διάστημα από τον Ιανουάριο έως το τέλος Δεκεμβρίου 2011 προστέθηκαν στο διασυνδεδεμένο σύστημα 841,17 MW ηλιακής ισχύος, ανεβάζοντας τη συνολικά ισχύ στα 1.423,85 MW από 582 ΜW στο τέλος Ιανουαρίου, μία αύξηση της τάξης του 144% μέσα σε 11 μήνες.

Από το σύνολο, τα 297,76 MW αφορούν φωτοβολταϊκά στις στέγες. Αν προστεθούν και τα φωτοβολταϊκά που λειτουργούν στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, η συνολική φωτοβολταϊκή ισχύς σε λειτουργία ξεπερνά τα 2.000 MW.

Πράσινη ενέργεια
Ως το τέλος του χρόνου η αναλογία φωτοβολταϊκών και αιολικών θα προσεγγίσει το 1:1, με το μέσο κόστος της πράσινης ενέργειας στη χώρα μας να φθάνει στα 190 ευρώ/Mwh, έναντι 117 ευρώ/Μwh το 2011, όταν το συνολικό κόστος της πράσινης ενέργειας ήταν 350 εκατ. ευρώ και 137 ευρώ/ΜWh το 2012, με συνολικό κόστος τα 700 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία προέρχονται από τη ΡΑΕ και τον ΛΑΓΗΕ, όπως παρουσιάστηκαν από την Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας.

Η ανεξέλεγκτη είσοδος των ΑΠΕ στο σύστημα τα τελευταία χρόνια, εξ αιτίας των υψηλών εγγυημένων τιμών και της προτεραιότητας στη διάθεση της ενέργειας, έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός πολύ ακριβού μείγματος παραγωγής ηλεκτρισμού, που αποτυπώνεται στη συνεχή αύξηση του κόστους, στις διαδοχικές αυξήσεις του τέλους υπέρ ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ, όπως αποκαλείται) και βέβαια στα τεράστια ελλείμματα του ΛΑΓΗΕ, του φορέα που πληρώνει τους παραγωγούς πράσινης ενέργειας. Ειδικά στα φωτοβολταϊκά, αν συνεκτιμηθούν τα έργα που έχουν συμβολαιοποιηθεί αλλά δεν έχουν ακόμα τεθεί σε λειτουργία, η Ελλάδα έχει ήδη πιάσει τους στόχους για το 2020.

Στο τέλος του 2012, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα είχε φτάσει στα 3.177,35MW, εκ των οποίων τα 1.465,82 MW ήταν αιολικά (εν. 1363,84 MW στο τέλος Ιανουαρίου), τα 212,93 MW υδροηλεκτρικά , (εν. 205,33 MW), τα 44,75 MW βιομάζα και τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά.

Στα φωτοβολταϊκά, αν συνεκτιμηθούν τα έργα που έχουν συμβολαιοποιηθεί αλλά δεν έχουν ακόμα τεθεί σε λειτουργία, η Ελλάδα έχει ήδη πιάσει τους στόχους για το 2020.

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.