Ελληνικά Καλώδια: Αισθητή μείωση του κέρδους το 2012

 
ellinika kalodia Ελληνικά Καλώδια: Αισθητή μείωση του κέρδους το 2012

Ελληνικά καλώδια

Σην χθεσινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια, παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα οικονομικά αποτελέσματα του 2012, η νέα στρατηγική και οι στόχοι με τις προοπτικές της εταιρείας.

Σύνφωνα με την ανακοίνωση τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων (EBITDA), παρουσίασαν το 2012 μείωση 49% έναντι του 2011 και διαμορφώθηκαν στα 10,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα (EBIT) σημείωσε κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 11,8 εκατ. ευρώ το 2011.

Ωστόσο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε σχέση με το 2011 κατά 6% και ανήλθε σε 439 εκατομμύρια ευρώ (2011: 415 εκατ. Ευρώ). Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 12% και αποτελούν το 75% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 8% έναντι του 2011.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιδεινώθηκαν σε σχέση με το 2011 λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού σε βασικές Ευρωπαϊκές αγορές και την μειωμένη ζήτηση από αναβολές σημαντικών παραγγελιών και έργων μεγάλου όγκου με υψηλή κερδοφορία, αλλά και λόγω του αυξημένου κόστους για την αναδιοργάνωση της θυγατρικής FULGOR και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, σκοπός του ομίλου είναι η αύξηση πωλήσεων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης, ενώ παράλληλα εντείνει τις προσπάθειές του για μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά διαχειριστών δικτύων ενέργειας και για την επέκταση των εξαγωγών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του Ομίλου είναι η παραιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

 
This entry was posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.