ΛΑΓΗΕ: Δημόσια Διαβούλευση & Ημερίδα

 
64 lagie 330185 ΛΑΓΗΕ: Δημόσια Διαβούλευση & Ημερίδα

Δημόσια Διαβούλευση & Ημερίδα με θέμα: «Μηχανισμός Περιορισμού του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ».

Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα προβεί σε Δημόσια Διαβούλευση με θέμα: «Μηχανισμός Περιορισμού του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ». Η Δημόσια Διαβούλευση πρόκειται να διαρκέσει από την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 μέχρι και την Κυριακή 18 Αυγούστου 2013. Στις 26 Ιούλιου 2013, ημέρα Παρασκευή, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) καθώς και σχετική συμπληρωματική παρουσίαση με αναλυτικά παραδείγματα επί των προτεινόμενων αλλαγών. Η Δημόσια Διαβούλευση δεν θα πάρει παράταση.

ΗΜΕΡΙΔΑ
Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διοργανώνει στο ισόγειο του κτιρίου των γραφείων του στον Πειραιά, Κάστορος 72, Ημερίδα για την παρουσίαση του “Μηχανισμού Περιορισμού του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ”. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 30 Ιουλίου 2013, ώρα 10:00 – 13:00.

 
This entry was posted in EVENTS, ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.