Οι ΑΠΕ και το «new deal» για τα φωτοβολταϊκά, θέματα του διεθνούς επενδυτικού φόρουμ

 
24 geld fot 330x248 Οι ΑΠΕ και το «new deal» για τα φωτοβολταϊκά, θέματα του διεθνούς επενδυτικού φόρουμ

Το μέλλον των ΑΠΕ και των φωτοβολταϊκών στη χώρα μας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά, είναι δύο από τα σημαντικά θέματα στο διεθνές επενδυτικό φόρουμ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, που διοργανώνεται στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Το φόρουμ, διοργανώνεται στην Αθήνα στις 2 και 3 Απριλίου, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και την ενεργό συμμετοχή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του INVEST IN GREECE, επιμελητηρίων και άλλων επιχειρηματικών φορέων.

Βλέπε τους στόχους του φόρουμ στο άρθρο:www.sunblog.org/διεθνές επενδυτικό φόρουμ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ (2 Απριλίου)

Α΄ ΠΑΝΕΛ:  Επενδύσεις και έργα υποδομής στον αστερισμό του project financing και του ΕΣΠΑ
Οι τομείς που συμβάλλουν κατεξοχήν στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης: Οι στρατηγικές επενδύσεις, η μετατόπιση των πιστωτικών κριτηρίων για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων και έργων υποδομής στην Ευρώπη, από τη λογική του corporate στη λογική του project financing, τα τραπεζικά κριτήρια σχετικά με τα ώριμα και «ασφαλούς» απόδοσης έργα και επενδύσεις, η πολύτιμη συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η συμβολή του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου στην άμεση υλοποίηση μεγάλων έργων, επενδύσεων και υποδομών, τα ενδιαφέροντα και οι δυνατότητες χρηματοδότησης από πλευράς ελληνικών τραπεζών σε συνδυασμό με το χρονοδιάγραμμα της ανακεφαλαιοποίησης, η διαχρονική συμβολή του ενεργειακού και η αναγκαία ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου.

Β΄ ΠΑΝΕΛ:  Η επανεκκίνηση των μεγάλων κατασκευαστικών έργων
H καταλυτική συμμετοχή του κατασκευαστικού κλάδου στην αντιμετώπιση της ανεργίας, οι δημοπρατήσεις που τρέχουν, οι προκλήσεις για την επανεκκίνηση των έργων, οι άμεσες προσδοκίες, οι δυσκολίες των εταιρειών, η ανάγκη συνεργασιών, ο ρόλος των τραπεζών.

Γ΄ ΠΑΝΕΛ:  Οι υπέρ-ώριμες επενδύσεις στα απορρίμματα. Το Γ΄πάνελ χωρίζεται σε τρία μέρη:

  1. Οι 13 διαγωνισμοί που «τρέχουν» στα πλαίσια των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) μέσα στο 2013,οι εφικτές λύσεις υποκατάστασης των ΧΑΔΑ την μεταβατική  περίοδο και η παρακολούθηση των έργων διαχείρισης των αποβλήτων, ο διαγωνισμός για τα επικίνδυνα απόβλητα, ο καταλυτικός ρόλος της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το «δικονομικό» fast track.
  2. Η μεγάλη πρόκληση των ΣΔΙΤ, η εφαρμοζόμενη μέθοδος του project finance, τα αδιευκρίνιστα σημεία σε σχέση με την χρηματοδότηση προκειμένου να γίνουν “bankable” τα νέα έργα, η δυνατότητα αξιοποίησης επικουρικής χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος JESSICA, το ενδιαφέρον των τραπεζών, η επιτάχυνση των έργων.
  3. Επενδύοντας σε μια πιο ποιοτική Ανακύκλωση, οι μπλε κάδοι, η διασφάλιση κατά το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής στην ανακύκλωση, η door  to door ενημέρωση, οι επενδύσεις στην κομποστοποίηση, η αξιοποίηση των βιομηχανικών, μολυσματικών και τοξικών αποβλήτων ως ώριμη επενδυτική ευκαιρία, η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων από την ελληνική βιομηχανία και οι περιβαλλοντικές επενδύσεις.

Δ΄ ΠΑΝΕΛ:  Οι επίκαιρες επενδύσεις στη βιομάζα και στο βιοαέριο
Τα πλεονεκτήματα των επενδύσεων στη Βιομάζα και η προοπτική ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς. Η προσπάθεια ιδιωτών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να διαχειριστούν συστήματα βιομάζας ως τομέα ανάπτυξης με σημαντικές προοπτικές. Η αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη εγχώριων επενδύσεων βιομάζας-βιοαερίου.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ (3 Απριλίου)

Α΄ ΠΑΝΕΛ: Ο ενεργειακός τομέας στον αστερισμό της ανασυγκρότησης
Οι τρέχουσες εξελίξεις στην παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το σχεδιαζόμενο νέο ενεργειακό μίγμα, η αναδιάρθρωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, η σταδιακή μετάβαση στο Ενιαίο Μοντέλο Ευρωπαϊκής Αγοράς (Target Model) και η δημοπρασία «πακέτων» υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας, η αξιοποίηση του ελληνικού ορυκτού πλούτου, η προοπτική των ΑΠΕ και των λοιπών καθαρών τεχνολογιών, η διασύνδεση νήσων του Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Σύστημα, ο διαγωνισμός διασύνδεσης των Κυκλάδων και η διασύνδεση της Κρήτης.

Β΄ ΠΑΝΕΛ:  Αναπτυξιακά εργαλεία για επενδύσεις και έργα στον τομέα της καθαρής ενέργειας και των ΑΠΕ
Οι δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ο νέος Αναπτυξιακός και οι ΑΠΕ, οι μεγάλες και οι μικρότερες επενδύσεις, οι νέες εντάξεις, το ΕΣΠΑ, η δυνατότητα και τα κριτήρια χρηματοδότησης καινοτόμων έργων και επενδύσεων, η εμπειρία από την χρηματοδότηση αντίστοιχων έργων σε άλλες χώρες.

Γ΄ ΠΑΝΕΛ:  Τα αιολικά και υδροηλεκτρικά μπροστά στις προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος
Οι επενδύσεις στον κλάδο των αιολικών, ο νέος νόμος για τις ΑΠΕ, οι επενδύσεις σε εκκρεμότητα, η συμβολή των αιολικών πάρκων στην ανταγωνιστικότητα του συστήματος – ως ο πλέον ενδεδειγμένος  τρόπος συμπλήρωσης στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας -  ενόψει του ανασχεδιασμού της αγοράς ενέργειας, οι υπεράκτιες επενδύσεις (off-shore αιολικά) και η συμβολή τους στη διασύνδεση των ελληνικών νησιών, τα κριτήρια χρηματοδότησης, η ειδική σημασία των υδροηλεκτρικών.

Δ΄ ΠΑΝΕΛ:  Το «new deal» για τα Φωτοβολταϊκά και η εξωστρέφεια
Οι ειδικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά στα πλαίσια του «New Deal» και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες για την συνέχιση ανάπτυξης του κλάδου,  η εμπειρία άλλων χωρών, η στροφή των εταιρειών του κλάδου σε γειτονικές αγορές (Αλβανία, Σερβία, Τουρκία και Ουκρανία), η μεταφορά παροχής υπηρεσιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων, τα υπάρχοντα case- studies, άλλες εναλλακτικές λύσεις για  τις εταιρείες του χώρου.

Πληροφορίες:
Οργανωτική Γραμματεία Συνεδρίου (κα Ειρήνη Κοκκινέλη, κα Μαρκέλλα Ρόζη)

Τηλ: 210-6912183, 210-6912505, Fax: 210-6996205
E-mail: argohellas@otenet.gr

 

Για δήλωση συμμετοχής:
κα. Βάλια Γκάτσου: 210-6912183, 210-6912505

argohellas@otenet.gr ή μέσω της Φόρμας Συμμετοχής

 
This entry was posted in EVENTS, ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.