Επενδυτικό Φόρουμ «Υλοποίηση Ενεργειακών Επενδύσεων και Έργων Υποδομής σε Νέο Περιβάλλον»

 
9 euro fot sunblog 290x290 Επενδυτικό Φόρουμ «Υλοποίηση Ενεργειακών Επενδύσεων και Έργων Υποδομής σε Νέο Περιβάλλον»

Επενδυτικό Φόρουμ«Υλοποίηση Ενεργειακών Επενδύσεων και Έργων Υποδομής σε Νέο Περιβάλλον»

Τα μεγάλα ενεργειακά και κατασκευαστικά έργα, οι αυτοκινητόδρομοι, οι διαγωνισμοί που «τρέχουν» στην Αττική και σε άλλες Περιφέρειες για τα απορρίμματα, οι επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης και οι τρέχουσες εξελίξεις στις ΑΠΕ θα βρεθούν σε λίγες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πολιτειακών, επιχειρηματικών και τραπεζικών φορέων, που συμμετέχουν στο επενδυτικό φόρουμ με θέμα: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

Το φόρουμ, διοργανώνεται στην Αθήνα στις 2 και 3 Απριλίου (ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL), στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και την ενεργό  συμμετοχή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του INVEST IN GREECE, επιμελητηρίων και άλλων επιχειρηματικών φορέων.

Σε μία κρίσιμη στιγμή για την ελληνική οικονομία, η εκδήλωση, στοχεύει, στην ανάδειξη των ώριμων επενδύσεων στον ευρύτερο ενεργειακό χώρο, αλλά και έργων υποδομής που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την υλοποίηση και αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ένας  επιπλέον στόχος, είναι, η επισήμανση των αλλαγών που συντελούνται σήμερα στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και συνολικότερα στον τομέα των μεγάλων έργων και υποδομών και η τοποθέτηση των αρμοδίων φορέων για τα επιμέρους θέματα που είναι επείγον να αντιμετωπιστούν προκειμένου, επενδύσεις και  έργα να περάσουν στο στάδιο της υλοποίησης. Στα πλαίσια αυτά θα υπάρξει διάλογος  με εκπροσώπους  της Πολιτείας και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επί του πρακτέου. Παράλληλα θα υπάρξει σχετική δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στους συμμετέχοντες φορείς και επενδυτές.

Στις παρουσιάσεις έργων που θα γίνουν και στα σχετικά πάνελς, συμμετέχουν πάνω από 60 επενδυτές (ελληνικές και ξένες εταιρείες) με ενεργό ενδιαφέρον για το επιχειρηματικό γίγνεσθαι και έργα προς υλοποίηση. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης, εκπρόσωποι κορυφαίων χρηματοδοτικών φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ασφαλιστικοί οργανισμοί, τράπεζες, funds, κατασκευαστικές εταιρείες και προμηθευτές εξοπλισμού για τη διερεύνηση των χρηματοδοτικών λύσεων που μπορούν να υπάρξουν ενόψει και της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης  των ελληνικών τραπεζών.

Οι επι μέρους θεματικές ενότητες του φόρουμ έχουν ως εξής: Επενδύσεις και έργα υποδομής στον αστερισμό του project financing και του ΕΣΠΑ, η επανεκκίνηση των μεγάλων κατασκευαστικών έργων, οι υπέρ-ώριμες επενδύσεις στα απορρίμματα, οι επίκαιρες επενδύσεις στη βιομάζα και στο βιοαέριο (Τρίτη, 2 Απριλίου).  Ο ενεργειακός τομέας στον αστερισμό της ανασυγκρότησης, τα αναπτυξιακά εργαλεία για έργα στον τομέα της καθαρής ενέργειας και των ΑΠΕ, αιολικά και υδροηλεκτρικά μπροστά στις προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος, το «New Deal» για τα Φωτοβολταϊκά και η Εξωστρέφεια (Τετάρτη, 3 Απριλίου).

 

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.