Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ρυθμός πληρωμών

 
25 geld fot 330x248 Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ρυθμός πληρωμών

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ρυθμός πληρωμών

Με επιστολή του  ο ΣΠΕΦ, προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη ΡΑΕ τονίζει τα προβλήματα που συνεχίζουν τα ταλαιπωρούν τους παραγωγούς ενέργειας από Φωτοβολταϊκά με καθυστερήσεις στις πληρωμές που υπερβαίνουν τις 120 ημέρες.

Ολόκληρη η επιστολή:

Αξιότιμε κε Υπουργέ και κε Πρόεδρε,

  1. 1.    Επί της πορείας του ΕΛΑΠΕ

Την 9η Μαρτίου 2015 εξεδόθη από τον εκ του ν. 4001/2011 υπεύθυνο διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ ΛΑΓΗΕ Α.Ε. το μηνιαίο δελτίο λογιστικής αποτύπωσης του, στην οποία και διαφαίνεται εκτροπή της πορείας του εντός του έτους 2016 κατά 50 περίπου εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Η αιτία της εκτροπής αυτής σωρευτικά συνίσταται στους κάτωθι λόγους:

  • Την εφαρμογή και χρηματοδότηση του Μέτρου της Αντιστάθμισης υπέρ των μεγάλων καταναλωτών αναδρομικά από το έτος 2013 από τον κατά 100% (μέχρι και το 2015) πόρο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ που αφορά τα δικαιώματα ρύπων CO2.  Οι Υπουργικές Αποφάσεις ΑΠΕΗΛ/οικ.21906 και ΑΠΕΗΛ/οικ.21230 όπως εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο 2014 αφορούν ετήσιο προϋπολογισμό του μέτρου περί τα 20 εκατ. ετησίως.  Κατά τον χρόνο έκδοσης των ανωτέρω Αποφάσεων ωστόσο είχε ήδη συντελεστεί η ραγδαία πτώση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, οπότε και όφειλαν να έχουν εκτιμηθεί οι πτωτικές επιπτώσεις αφενός στην ΟΤΣ (από τα 60 ευρώ/MWh στα 55 – 57 ευρώ/MWh το προσεχές διάστημα) αλλά και στο Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος των Πετρελαϊκών Μονάδων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (από τα 170 ευρώ/MWh στα 133 – 139 ευρώ/MWh) που αποτελούν από κοινού συνιστώσες εσόδων του ΕΛΑΠΕ.  Αν τούτο είχε γίνει, είναι προφανές πως δεν θα οδηγούμασταν σήμερα σε τέτοια απόκλιση των οικονομικών του λογαριασμού.
  • Την πλήρη παύση σύμφωνα με τον ν. 4062/2012 της χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ από το 2016 και μετά από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων ρύπων COπου διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ. Υπενθυμίζουμε πως ο ν. 4001/2011, που αντικατέστησε ο ν. 4062/2012 στο επίμαχο θέμα των εσόδων του ΕΛΑΠΕ από τα δικαιώματα ρύπων, προέβλεπε την χρηματοδότηση του Λογαριασμού με το 50% των εσόδων μέχρι το 2020.  Προτείνουμε λοιπόν με νομοθετική πρωτοβουλία σας την άμεση επαναφορά του καθεστώτος εσόδων αυτού, δηλαδή το 50% από τα έσοδα δημοπρασιών δικαιωμάτων ρύπων να τροφοδοτεί τον ΕΛΑΠΕ από το 2016 και μετά.
  • Την μη αποτύπωση του αποφευγόμενου κόστους στο κόστος της συμβατικής ενέργειας λόγω των ΑΠΕ.  Αναλυτικότερα το κόστος της συμβατικής ενέργειας λόγω ΑΠΕ μειώνεται επειδή οι ΑΠΕ εκτοπίζουν τις ακριβότερες εκ των συμβατικών μονάδων, οπότε καθίσταται συνεχώς μεσοσταθμικά φθηνότερο το μοναδιαίο χονδρεμπορικό κόστος της συμβατικής ενέργειας (ΟΤΣ και ΜΜΚΣΘΜ) και αλυσιτελώς αυξάνει το οικονομικό περιθώριο στο επονομαζόμενο ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών ρεύματος που θεωρητικά το αντανακλά.

Δυστυχώς τίποτα από αυτό δεν πιστώνεται ως αποφευγόμενο κόστος στις ΑΠΕ ή στον καταναλωτή, αλλά αντίθετα επιδοτεί την Προμήθεια.  Αυτός είναι και ο λόγος που εγγράφως έχουμε ζητήσει την ενσωμάτωση του ΕΤΜΕΑΡ στο κόστος της Προμήθειας (δηλαδή στο επονομαζόμενο ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών), ούτως ώστε επιτέλους να σταματήσει η δυσφήμιση των ΑΠΕ και η προσπάθεια «τετραγωνισμού του κύκλου», που αποτελεί ο αδύνατος εξορθολογισμός της ανωτέρω στρεβλής κατάστασης.

  1. 2.    Επί της ταμειακής κατάστασης και των πληρωμών στις ΑΠΕ

Κατά την συνάντηση μας στις 18/2/15 συζητήθηκε το θέμα της άμεσης κατάρτισης και δημοσιοποίησης σε μηνιαία βάση δελτίου ταμειακής κατάστασης του ΕΛΑΠΕ από τον ΛΑΓΗΕ, ούτως ώστε να καταδειχθεί και να επισπευτεί η αποκατάσταση της συμμετρίας στην απόδοση των οφειλόμενων από την ΔΕΗ πόρων ΑΠΕ (κυρίως του ΕΤΜΕΑΡ).

Με βάση την λογιστική εικόνα του ΕΛΑΠΕ θα έπρεπε σήμερα οι ΑΠΕ να βιώνουν υπερημερίες πληρωμών ~15 ημερών και όχι 120 που δυστυχώς συμβαίνει.  Και αν μεν οι 120 ημέρες καθυστερήσεων αφορούσαν συμμέτρως όλους όσους πληρώνονται από τις εισπράξεις των λογαριασμών ρεύματος των καταναλωτών (π.χ. συμβατικούς παραγωγούς, προμηθευτές της ΔΕΗ, δίκτυο και σύστημα μεταφοράς, μισθοδοσίες υπαλλήλων κλπ), θα μπορούσε τουλάχιστον να δικαιολογηθεί η κατάσταση στο γενικότερο πλαίσιο ανεισπραξιμότητας και έλλειψης ρευστότητας.  Το να πληρώνονται όμως οι υπόλοιποι στην ώρα τους χρησιμοποιώντας το ΕΤΜΕΑΡ ως γενικό «μαξιλάρι» του συστήματος και οι χιλιάδες παραγωγοί ΑΠΕ ακανόνιστα και επιδεινούμενα όποτε και αν περισσεύει, δυστυχώς υπερβαίνει τις αντοχές τους.

Υπό το φως αυτό, καλείται η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ να πράξει –ως οφείλει- όλα όσα δύναται και της επιτρέπει ο νόμος για την προάσπιση των συμβαλλομένων μαζί της παραγωγών ΑΠΕ και της άμεσης βελτίωσης του ρυθμού πληρωμών τους και επουδενί παθητικά να επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οι πόροι ΑΠΕ ως γενική ρευστότητα του συστήματος.

Αγαπητέ κε Υπουργέ

Ο κλάδος των Φ/Β απαρτίζεται από χιλιάδες μικρούς και μικρομεσαίους παραγωγούς που δεν αντέχουν -παρά τις θυσίες τους- να συνεχίσουν για 4ο συνεχόμενο έτος άδικα να ταλαιπωρούνται.  Με την ειλικρινή θέληση σας για ενίσχυση του συστημικού ρόλου της ΔΕΗ μέσω της οπωσδήποτε άμεσης ενίσχυσης της ρευστότητας της αλλά και της διαφάνειας στην σύμμετρη κατανομή της προς όλους στην αλυσίδα της αγοράς ηλεκτρισμού, εκτιμούμε πως άμεσα η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί και οι τριβές να εκλείψουν.

Παρακαλούμε για την θετική σας ανταπόκριση.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.