Οι αλλαγές που φέρνουν οι δημοπρασίες στη λιανική ρεύματος

 
6 περιβαλλον παρκο fot 330x219 Οι αλλαγές που φέρνουν οι δημοπρασίες στη λιανική ρεύματος

Οι αλλαγές που φέρνουν οι δημοπρασίες στη λιανική ρεύματος

Δύο είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της πρότασης που έφερε σε δημόσια διαβούλευση η ΡΑΕ για τις δημοπρασίες τύπου NOME που φιλοδοξούν να ανοίξουν την αγορά λιανικής για άλλους προμηθευτές.

Το πρώτο αφορά στο γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια προώθησης του ανταγωνισμού σε ένα ευρύτερο φάσμα πελατών ενώ υπάρχει σαφής στήριξη της βιομηχανίας, η οποία θα πρέπει να καρπωθεί μέρος της ενέργειας από τις δημοπρασίες.

Το δεύτερο σημαντικό σημείο της πρότασης είναι ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην υπάρξει το λεγόμενο “cherry picking” δηλαδή οι νέοι προμηθευτές να μην καρπώνονται μόνο τους πελάτες με υψηλά περιθώρια κέρδους, αλλά να μετακυλύουν σε μεγαλύτερο φάσμα πελατών (οικιακών κλπ.) τις χαμηλότερες τιμές.

Στόχος της ρύθμισης είναι να δημιουργηθεί ισότιμος ανταγωνισμός σε επίπεδο λιανικής, με τις δημοπρασίες να ξεκινούν σε πρώτη φάση υπό στενό ρυθμιστικό έλεγχο ως προς τις τιμές των προϊόντων και στη συνέχεια θα έχουν διαφορετική μορφή και οι τιμές θα καθορίζονται από την αγορά.

Η λογική των δημοπρασιών είναι απλή: αυτή τη στιγμή φθηνά μέσα ηλεκτροπαραγωγής διαθέτει μόνο η ΔΕΗ (λιγνίτες και νερά). Για να υπάρξει ανταγωνισμός στην προμήθεια θα πρέπει οι προμηθευτές ανταγωνιστές της ΔΕΗ να έχουν πρόσβαση στο ίδιο καλάθι. Στην πραγματικότητα ανοίγει μόνο η αγορά της λιανικής και όχι συνολικά ο ηλεκτρισμός, αφού για να υπάρξει πραγματικός ανταγωνισμός πρέπει να υπάρχει έλεγχος του κόστους, που αυτό μπορεί να γίνει όταν περάσουν κάποιες λιγνιτικές και υδροηλεκτρικά στη διαχείριση άλλων εταιρειών εκτός της ΔΕΗ.

Στην τελική φάση πάντως των δημοπρασιών και ανάλογα με το επίπεδο του ανταγωνισμού στην αγορά προβλέπεται η κατάργηση κάθε ρυθμιστικής παρέμβασης.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ τα προϊόντα που θα δημοπρατηθούν θα κατανεμηθούν στους πελάτες ανά κατηγορία ως εξής:

Κατηγορία καταναλωτή

Χαρακτηριστικά

Συντελεστής χρήσης προθεσμιακών προϊόντων

Κατηγορία Α Χαμηλή Τάση: Οικιακή χρήση

30%

Κατηγορία Β Χαμηλή Τάση: Επαγγελματική χρήση

30%

Κατηγορία Γ Μέση Τάση και Υψηλή Τάση: συντελεστής φορτίου μικρότερος του [30%]

30%

Κατηγορία Δ Μέση Τάση και Υψηλή Τάση: μέσος ετήσιος συντελεστής φορτίου από [30% ] μέχρι [50%]

45%

Κατηγορία Ε Μέση Τάση και Υψηλή Τάση: μέσος ετήσιος συντελεστής φορτίου από [50%] μέχρι [80%]

60%

Κατηγορία ΣΤ Μέση Τάση και Υψηλή Τάση: μέσος ετήσιος συντελεστής φορτίου μεγαλύτερος του [80%]

85%

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος αφορά στο γεγονός ότι στη δευτερογενή αγορά (για την πώληση προθεσμιακών προϊόντων) δεν μπορεί να γίνει μεταπώληση με κέρδος και η τιμή διάθεσης είναι ίση με την τιμή αγοράς των δικαιωμάτων. Επίσης όλη ενέργεια διοχετεύεται στην εγχώρια αγορά. Επομένως εξασφαλίζεται η μετακύλιση στους καταναλωτές των χαμηλών τιμολογίων.

Προμηθευτές

Ήδη στην αγορά παρατηρείται κινητικότητα και νέοι παίκτες όπως η Protergia του ομίλου Μυτιληναίος λανσάρονται στην αγορά με φιλόδοξα πλάνα. Αλλά και οι παίκτες που είναι ήδη τοποθετημένοι στην αγορά όπως η Elpedison (ΕλΠε, Edison) και η Heron (ΓΕΚ Τερνα, GdF Suez, Qatar Petroleum International) καταρτίζουν ήδη τα σχέδια της επόμενης ημέρας για την επέκτασή τους στην αγορά της λιανικής.

Πηγή:capital.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.