Οδηγός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

 
gas 2 Οδηγός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Οδηγός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ), στο πλαίσιο της συνεχούς επιστημονικής ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης που προσφέρει στους υδραυλικούς και θερμοϋδραυλικούς  σε θέματα εφαρμογών του χαλκού και των κραμάτων του, επιμελήθηκε και ολοκλήρωσε πρόσφατα την έκδοση ενός χρήσιμου εγχειρίδιου, σχετικά με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με τίτλο: “Οδηγός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου”.

Ο οδηγός έχει στόχο να ενημερώσει τους επαγγελματίες για τα πάντα γύρω από το φυσικό αέριο, ξεκινώντας από τις γενικές προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις με φυσικό αέριο, συνεχίζοντας με τις ειδικές προδιαγραφές σωληνώσεων από χαλκό για δίκτυα φυσικού αερίου και καταλήγοντας με τη μεθοδολογία πρόληψης, συντήρησης και τακτικών επιθεωρήσεων που πρέπει να γίνονται. Στο τέλος του εντύπου υπάρχει ειδική ενότητα με συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ).

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία του οδηγού για τις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου βασίζονται στο νέο Τεχνικό Κανονισμό “Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar”. Ο Τεχνικός Κανονισμός καλύπτει τον ασφαλή σχεδιασμό, την ασφαλή κατασκευή, μετατροπή, δοκιμή, πρώτη θέση σε λειτουργία και την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων αερίων με σωλήνες από χαλκό , οι οποίες λειτουργούν με φυσικό αέριο με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar (0,5 bar), σε κτίρια ή εγκαταστάσεις.

Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για το τμήμα της εγκατάστασης αερίου μετά το σημείο παράδοσης-παραλαβής του αερίου (Κύρια Αποφρακτική Διάταξη μετά το μετρητή αερίου της Εταιρίας Αερίου) μέχρι το σημείο εξόδου της εγκατάστασης καυσαερίου στην ύπαιθρο.

Σε δηλώσεις του ο κ. Νίκος Βεργόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Α.Χ. τόνισε: Στο Ινστιτούτο συνεχίζουμε την πάγια πολιτική μας να εκδίδουμε οδηγούς χρήσιμους για τους επαγγελματίες  και να επεξηγούμε τα πλεονεκτήματα του χαλκού και τα οφέλη που αποκομίζουν. Η ενημέρωση των υδραυλικών και των θερμοϋδραυλικών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δράσης του  Ε.Ι.Α.Χ. που είναι πάντα επίκαιρη καθώς το φυσικό αέριο έχει μπει για τα καλά στην οικονομική ζωή της χώρας μας.”

Ο οδηγός θα είναι διαθέσιμος και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: copperalliance.eu/gr/ καθώς και στις  εγκαταστάτες από το ΕΙΑΧ στα γραφεία στον Ταύρο εντελώς δωρεάν.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.