Ανακοίνωση ΔΕΗ για το αποτέλεσμα της διαιτησίας

 
92 DEH 330x300 Ανακοίνωση ΔΕΗ για το αποτέλεσμα της διαιτησίας

Ανακοίνωση ΔΕΗ για το αποτέλεσμα της διαιτησίας

Η ΔΕΗ εκφράζει την αντίθεσή της με το αποτέλεσμα της διαιτησίας για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της Ελλάδας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

“Σε σχέση με την κατά πλειοψηφία ληφθείσα υπ΄αριθμ. 1/2013 Απόφαση της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ, η ΔΕΗ  Α.Ε.  επισημαίνει καταρχήν τα ακόλουθα:

  • Δεν είναι δυνατόν οποιαδήποτε ρυθμιστική ή διαιτητική απόφαση να υποχρεώνει τη ΔΕΗ, όπως και κάθε εταιρεία, να πωλεί επί ζημία κάτω του κόστους. 
  • Η πλειοψηφία του διαιτητικού δικαστηρίου επέλεξε να αγνοήσει τα επίσημα δημοσιευμένα και ελεγμένα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΗ, προκειμένου να υπολογίσει το κόστος της ενέργειας που πωλείται στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ και βασίστηκε – κατά τρόπο απολύτως αδικαιολόγητο, δυσεξήγητο και εσφαλμένο – σχεδόν αποκλειστικά στις εκτιμήσεις που κάνει η ίδια η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ! 
  • Ως αποτέλεσμα, η τιμή που επέλεξε να επιδικάσει η πλειοψηφία οδηγεί κατ ουσία σε τιμή ανάλογη με αυτή της Σύμβασης με την PECHINEY, η οποία είναι μάλιστα χαμηλότερη από αυτήν για την οποία η χώρα το 2011 καταδικάσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράνομη κρατική ενίσχυση υπέρ της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ. 
  • Ως εκ τούτου, η ΔΕΗ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να εξετάσει  κάθε νόμιμο τρόπο αντίδρασης, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα των μετόχων και των πελατών-καταναλωτών της.”.
 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.