ΥΠΕΚΑ: Πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την αιθαλομίχλη

 
53 ypeka 330x170 ΥΠΕΚΑ: Πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την αιθαλομίχλη

Επιστολή του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, προς τους συναρμόδιους Υπουργούς για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την αιθαλομίχλη

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, απέστειλε επιστολή με θέμα την εκτέλεση του σχεδίου δράσης, που έχει εκπονηθεί, για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων), βασική αιτία της οποίας εκτιμάται ότι είναι η επιλογή χρήσης ατομικών συστημάτων θέρμανσης (π.χ. σόμπες, τζάκια) με ταυτόχρονη ευρεία καύση ακατάλληλων υλικών, χωρίς προδιαγραφές στους συναρμόδιους Υπουργούς, Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκο Δένδια, και στον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάαδας Γιάννη Σγουρό.

Ενόψει της χειμερινής περιόδου και προκειμένου ο κρατικός μηχανισμός να είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο εμφάνισης παρόμοιων επεισοδίων, κινούνται όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για την άμεση ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων, τις οποίες προωθεί το ΥΠΕΚΑ, ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα το πρόβλημα της αιθαλομίχλης.

Οι δράσεις που προωθούνται είναι:

  • Έκδοση πορίσματος για τον καθορισμό οριακών τιμών αιωρούμενων σωματιδίων για την ενημέρωση του πληθυσμού και τη λήψη εκτάκτων μέτρων (από την ήδη υπάρχουσα Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας).
  • Συστήνεται-με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ- Διϋπουργική Επιτροπή για τον καθορισμό έκτακτων μέτρων ανάλογα με τις υπερβάσεις των ορίων, καθώς και του μηχανισμού παρακολούθησης και εφαρμογής τους και γι’αυτό ζητείται ο ορισμός εκπροσώπων από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  • Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη θεσμοθέτηση των παραπάνω ορίων και μέτρων.
  • Εντατικοποίηση και συντονισμός στοχευμένων ελέγχων της αγοράς βιοκαυσίμων και των αντίστοιχων συσκευών θέρμανσης, σε όλα τα στάδια (παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία) από τους αρμόδιους φορείς ελέγχου (τελωνεία, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Περιφέρειες).
  • Σύσταση διϋπουργικής ομάδας εργασίας (με την ευθύνη του ΥΠΕΚΑ) με τη συμμετοχή τουλάχιστον του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και επιστημονικών φορέων για την επεξεργασία σχεδίου απόφασης για την καθιέρωση υποχρέωσης ελέγχου δοκιμής των λεβήτων στερεών βιοκαυσίμων όσον αφορά στις εκπομπές καυσαερίων.
  • Έκδοση απόφασης σχετικά με τις υποχρεωτικές ενδείξεις των συσκευασιών καυσίμων στερεής βιομάζας (ετικέτα).
  • Συντονισμός για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων σε εστίες καύσης (κεντρικές θερμάνσεις, αρτοκλιβάνους, βιομηχανικούς λέβητες) από τις υπηρεσίες των Περιφερειών στις οποίες έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα.
  • Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών τόσο για την πρόληψη του φαινομένου, όσο και κατά τη διαχείριση των επεισοδίων. Έμφαση θα δοθεί σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (πχ. σχολεία, ευπαθείς ομάδες).
  • Έκδοση πορίσματος για την αποφυγή προώθησης μη ποιοτικών συστημάτων θέρμανσης στην αγορά (από την ήδη υπάρχουσα επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή).
  • Σύσταση ομάδας εργασίας μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και του Υπ. Προστασίας του Πολίτη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της απαγόρευσης της κυκλοφορίας συγκεκριμένων κατηγοριών φορτηγών από τον Σεπτέμβριο του 2013 (Πράσινος Δακτύλιος) και της κυκλοφορίας συγκεκριμένης τεχνολογίας οχημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για τον καλύτερο και αμεσότερο συντονισμό όλων των παραπάνω προτεινόμενων δράσεων, θεωρείται σκόπιμη και προτάθηκε η δημιουργία Διϋπουργικής Ομάδας αποτελούμενης από τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς ή εκπροσώπους.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.