Εντός των ημερών το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

 
57 περιβαλλον Fot 330χ330 Εντός των ημερών το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Εντός των ημερών το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Την περίφημη διακοψιμότητα, δηλαδή τη δυνατότητα σύναψης ειδικών συμβάσεων ανάμεσα στον ΑΔΜΗΕ και σε μεγάλους καταναλωτές ρεύματος, εισάγει το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ. Μέσω των συμβάσεων αυτών, ο ΑΔΜΗΕ θα μπορεί να ζητεί από μεγάλους καταναλωτές να μειώνουν τα φορτία τους ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος και σε αντιστάθμισμα θα χορηγούνται εκπτώσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πώς θα πληρώνεται το κόστος αυτό; Με τη δημιουργία ενός Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος θα έχει έσοδα από την επιβολή «Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού» σε όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (συμβατικούς και ΑΠΕ).

Αυτά προβλέπονται στο σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ που οδεύει προς ψήφιση στη βουλή και το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από άλλες διατάξεις τόσο για τον καθορισμό των τιμών αποπληρωμής των μονάδων ΑΠΕ μέχρι ρυθμίσεις για τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, τις μικρές ανεμογεννήτριες κλπ. Επίσης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διάρκεια και την παράταση της άδειας εγκατάστασης, την άδεια για μεγάλα αιολικά άνω των 150 MW, την αλλαγή του χώρου εγκατάστασης ενός έργου ΑΠΕ.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.