ΣΠΕΦ: Επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

 
15 spef 330χ200 ΣΠΕΦ: Επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών για  τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Έκπτωση τόκων δανείων από φορολογητέο εισόδημα ατομικών επιχειρήσεων βάσει του υπό διαβούλευση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Ο ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, τον Υπουργό κ. Ι. Στουρνάρα και τον  Υφυπουργό κ. Γ. Μαυραγάνη με κοινοποίηση Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υπουργός κ. Ι. Μανιάτης, Υφυπουργός κ. Α. Παπαγεωργίου και Γεν. Γραμματέας κ. Κ. Μαθιουδάκης) και Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Υπουργό κ. Κ. Χατζηδάκη & Υφυπουργό κ. Ν. Μηταράκη) με Θέμα: Έκπτωση τόκων δανείων από φορολογητέο εισόδημα ατομικών επιχειρήσεων βάσει του υπό διαβούλευση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).

Συγκεκριμένα, «Στον υπό διαβούλευση ΚΦΕ που εξέδωσε το υπουργείο σας, Μέρος Δεύτερο περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, Κεφάλαιο Γ’ περί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, Άρθρο 23 περί μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών, αναφέρεται πως δεν εκπίπτουν:

«τόκοι από δάνεια που λαμβάνονται από την επιχείρηση κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου»

Αυτό λοιπόν συνεπάγεται, πως όσοι επιχειρηματίες διατηρούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε ατομική επιχείρηση και για την οποία έχουν λάβει δάνειο για την δημιουργία της με επιτόκιο της τάξης π.χ. του 10%, όπου τα τελευταία χρόνια εκεί κυμαίνονται, οι τόκοι αυτοί δεν θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα στην δήλωση για το τμήμα τους πάνω από το 5% (δηλαδή περίπου στο ήμισυ), που είναι περίπου το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του δημοσίου.

Ως φορέας που εκπροσωπεί χιλιάδες ηλεκτροπαραγωγικές επιχειρήσεις, πολλές εξ αυτών ατομικές, θεωρούμε απαράδεκτη την ανωτέρω ρύθμιση, να φορολογήσετε τις ατομικές επιχειρήσεις αυτές για χρήματα που δεν καρπώνονται.  Είναι μάλιστα η δεύτερη φορά που ηλεκτροπαραγωγοί από φωτοβολταϊκά θα κληθούν από την Κυβέρνηση σας να καταβάλουν φόρο για χρήματα που δεν αφορούν κέρδη τους, αφού η εισφορά που τους επεβλήθη με τον ν. 4093/2012 δεν εκπίπτει ολόκληρη στην χρήση που αφορά σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4110/2013.

Εξαιτίας μάλιστα του αναδρομικού, ισοπεδωτικού και οριζόντιου «κουρέματος» της εισφοράς του ν. 4093, θα ανέμενε κανείς σύσσωμη την πολιτική ηγεσία να παρενέβαινε στις τράπεζες, όπως πολλάκις σας ζητήσαμε και με νομοθετική ρύθμιση να περιέκοπτε τα υψηλότοκα έως ληστρικά επιτόκια που καταβάλλουν οι παραγωγοί για τα δάνεια που έλαβαν ώστε να αναπτύξουν τις φωτοβολταϊκές τους μονάδες και όχι το Υπουργείο σας να επιχειρεί, ωσάν να μην συμβαίνει τίποτα, νέα φορολογική επιδρομή εις βάρος τους.

Οι ηλεκτροπαραγωγοί από Φωτοβολταϊκά όπως προδήλως γνωρίζετε, παραμένουν απλήρωτοι για 6 και πλέον μήνες από τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε., μέτοχος του οποίου είναι 100% το Ελληνικό Δημόσιο και από το απόλυτο υστέρημα τους καταβάλλουν κάθε μήνα-τρίμηνο τον αναλογούντα ΦΠΑ των ονομαστικών (προ εισφοράς) πωλήσεων τους, τον οποίο όμως δεν έχουν εισπράξει, ώστε να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ενήμερες.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας καλούμε όπως άμεσα αποσύρετε την εν λόγω διάταξη, αλλά και να παρέμβετε νομοθετικά στις τράπεζες, ώστε άμεσα να αποκλιμακωθούν τα επιτόκια δανεισμού μας ένεκα του «κουρέματος» που μας επεβλήθη με τον ν. 4093.»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.