Παράταση στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικό ΦΠΑ

 
10 calc fot sunblog 330x248 Παράταση στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικό ΦΠΑ

ΦΠΑ και φορολογικές δηλώσεις

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Μαυραγάνη, δίνεται παράταση μέχρι και την 15η Μαΐου 2013 για την προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παρ.2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. Η παράταση ισχύει και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για το έτος 2012, οι οποίες λήγουν στις 30 Απριλίου 2013.

Για να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων, το αργότερο μέχρι στις 9 Μαΐου 2013.

 
This entry was posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.