Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΥΠΕΚΑ για οικειοθελείς ανακλήσεις αιτήσεων Φωτοβολταϊκών και επιστροφή παραβόλου

 
15 spef 330χ200 Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΥΠΕΚΑ για οικειοθελείς ανακλήσεις αιτήσεων Φωτοβολταϊκών και επιστροφή παραβόλου

Οικιοθελείς ανακλήσεις αιτήσεων αδειών ΡΑΕ και όρων σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ στα απαλλασσόμενα αδείας φωτοβολταϊκά

Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) με επιστολή του  προς ΥΠΕΚΑ ζητάει Οικιοθελείς ανακλήσεις αιτήσεων αδειών ΡΑΕ και όρων σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ στα απαλλασσόμενα αδείας φωτοβολταϊκά.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Αξιότιμε ΚύριεΥπουργέ, Κύριε Γενικέ
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να επαναφέρουμε παλαιότερη πρόταση μας περί της θέσπισης διαδικασίας οικιοθελούς από τους επενδυτές ανάκλησης ανενεργών αιτήσεων αδειών Φωτοβολταϊκών από ΡΑΕ και όρων σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ στα απαλλασσόμενα. Συγκεκριμένα:

  • Σύμφωνα με την εκ των συνθηκών επιβεβλημένη Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2300/οικ.16932 από 10/8/12 ανεστάλη στα επαγγελματικά Φωτοβολταϊκά η έκδοση αδειών ΡΑΕ και στα απαλλασσόμενα αδείας η έκδοση όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.
  • Κατά τις εκτιμήσεις και πληροφορίες που έχουν φθάσει στον σύνδεσμο μας, ενδεχομένως να υπάρχουν εγκλωβισμένες ακόμη και περί τα 10 GW αιτήσεις Φωτοβολταϊκών, για τις οποίες έχει καταβληθεί  από τους αιτούντες παράβολο κατάθεσης, αλλά δεν έχουν ούτε και αναμένεται στο ορατό μέλλον να λάβουν απάντηση (θετική ή αρνητική) ένεκα της αναστολής. Συνεπώς το παράβολο κατάθεσης που αφορά την εξέταση της αίτησης τους δύναται να θεωρηθεί πως δεν έχει «καταναλωθεί», αφού απάντηση δεν υπήρξε.
  • Υποτιθέστω ότι τα 10 GW αυτά αναπάντητων Φ/Β αιτήσεων αντιστοιχούν σε αριθμό 10.000 αιτημά των προς 1.000 ευρώ μέσο παράβολο κατάθεσης έκαστο, προκύπτει συνολικός οικονομικός όγκος 10 εκατ. ευρώ.
  • Προς την αποσυμφόρηση και δίκαιη οριστική εκκαθάριση του ανενεργού αυτού αρχείου αιτήσεων σας προτείνουμε την θέσπιση της διαδικασίας οικειοθελούς ανάκλησης τους από τους επενδυτές με ταυτόχρονη επιστροφή του παραβόλου κατάθεσης. Έτσι θα κλείσει με δίκαιο τρόπο για τους αιτούντες που το επιθυμούν ο κύκλος αυτός, με κόστος κατά μέγιστο 10 εκατ. ευρώ το οποίο και θεωρούμε ως απόλυτα διαχειρίσιμο και πάντοτε σύμφωνα με το όφελος που προκύπτει.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης –Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου–Γεν. Γραμματέας»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.