Το σχέδιο αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ

 
92 DEH 330x300 Το σχέδιο αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ

Σχέδιο αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ

Παρουσιάζεται σήμερα το σχέδιο αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.

Σε συνέντευξή του στη ΝΕΤ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου εξήγησε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει τρία στάδια:

  • Το πρώτο είναι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ (Διαχειριστική Συστήματος),
  • το δεύτερο η δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού και η διαδικασία αποκρατικοποίησής της και
  • το τρίτο η αποκρατικοποίηση της μητρικής εταιρείας.

Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ

Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί εντός του 2013 και προβλέπει την είσοδο επενδυτή μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (απόκτηση ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ με παράλληλη ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας) και η δεύτερη τη συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον ως άνω επενδυτή ενός επιπλέον ποσοστού, τουλάχιστον 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.

Νέα καθετοποιημένη εταιρεία ηλεκτρισμού
Στο δεύτερο στάδιο στόχος είναι μια βιώσιμη, ανταγωνιστική νέα εταιρεία, στην οποία θα δοθεί το 30% του συνολικού δυναμικού της ΔΕΗ καθετοποιημένα, και σε ό,τι αφορά τις παραγωγικές μονάδες αλλά και τις εμπορικές δραστηριότητες. Το τίμημα για τη νέα εταιρεία θα επιτευχθεί μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διεξαχθεί με τη συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ.

Αποκρατικοποίηση μητρικής
Το τελευταίο στάδιο αφορά τη διάθεση των μετοχών που θα αντιπροσωπεύουν το 17% της ΔΕΗ που διαθέτει σήμερα το δημόσιο, και η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Μετά από την ολοκλήρωσή της το Δημόσιο θα κατέχει ποσοστό 34% στην Επιχείρηση.

«Δεν θα γίνουν απολύσεις»
Ο κ. Κεδίκογλου διευκρίνισε ότι τμήμα του προσωπικού της ΔΕΗ θα πάει στη νέα καθετοποιημένη εταιρεία, ωστόσο διαβεβαίωσε πως δεν θα γίνουν απολύσεις , καθώς και ότι υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον πριν ακόμη ανακοινωθεί το σχέδιο.

Ερωτηθείς σχετικά, σημείωσε ότι «η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας είναι κάτι στο οποίο έχουν συμφωνήσει οι κυβερνητικοί εταίροι» και «αν υπάρξουν προτάσεις θα γίνουν βελτιώσεις».

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.