ΑΔΜΗΕ:Δημόσια Διαβούλευση για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων

 
wasserkabel ΑΔΜΗΕ:Δημόσια Διαβούλευση για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων

ΑΔΜΗΕ:Δημόσια Διαβούλευση για το Διασύνδεση των Κυκλάδων

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο της Σύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού € 240.000.000.

Τα Εμπορικά και Τεχνικά Τεύχη του Σχεδίου της Διακήρυξης με αριθμό ΔΑΠΜ-41303 αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά, ως εξής : http://www.admie.gr > Δημοσιεύσεις > Διαβουλεύσεις > Τρέχουσες Διαβουλεύσεις

Ο ΑΔΜΗΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους Οίκους να υποβάλουν σχόλια, παρατηρήσεις και απόψεις επί των τευχών της Διακήρυξης, καθ΄ όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την 19η Απριλίου 2013.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις απόψεις τους, είναι : cyclades@admie.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.