Μεγαλώνει το έλλειμμα τοu ΛΑΓΗΕ

 
64 lagie 330185 Μεγαλώνει το έλλειμμα τοu ΛΑΓΗΕ

Απαραίτητη η λήψη πρόσθετων μέτρων

Σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση του ΛΑΓΗΕ το έλλειμμα θα αυξηθεί επιπλέον κατά 400 εκατομμύρια ευρώ φτάνοντας στο τέλος του 2014 το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η αύξηση οφείλεται στην αλλαγή του σεναρίου διείσδυσης Φωτοβολταϊκών, λόγω της σημαντικά μεγαλύτερης διείσδυσής τους τον Ιανουάριο και των νέων εκτιμήσεων των Διαχειριστών (στην επικαιροποιημένη πρόβλεψη στο τέλος του 2014 η διείσδυση των Φωτοβολταϊκών ανέρχεται σε 1.139 έναντι των 860MW στην πρόβλεψη του Ιανουαρίου, δηλ. αυξημένη κατά 279MW), καθώς και της μείωσης της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων CO2, η οποία εκτιμάται στα 4,7€/tCO2 για το 2013 και στα 5,5€/tCO2 για το 2014 ενώ στην προηγούμενη πρόβλεψη η εκτίμηση ήταν 6,5 €/tCO2 και για τα 2 έτη.

Διαπιστώνεται ότι με την υπάρχουσα κατάσταση το σωρευτικό έλλειμμα θα εξακολουθήσει να  βαίνει σημαντικά αυξανόμενο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο το σύστημα στήριξης του τομέα ΑΠΕ.

Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η λήψη πρόσθετων μέτρων κατά την επόμενη περίοδο, για τη σταδιακή απόσβεση του ελλείμματος έως το Δεκέμβριο του 2014.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.