Επιστροφές ΦΠΑ ύψους 1,1 δισ. ευρώ

 
Fotolia 42402859 XS 300x200 Επιστροφές ΦΠΑ ύψους 1,1 δισ. ευρώ

Επιστροφές ΦΠΑ

Επιταχύνει το υπουργείο Οικονομικών τις διαδικασίες εξόφλησης ΦΠΑ ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης με εγκύκλιό του κάλεσε τους προϊσταμένους των ΔΟΥ να προχωρήσουν στην επιστροφή ΦΠΑ σε δικαιούχους για τους οποίους δεν απαιτείται έλεγχος μέσα σε 20 ημέρες, ενώ στην περίπτωση όπου απαιτείται η διενέργεια προσωρινού ελέγχου η επιστροφή ΦΠΑ θα πρέπει να γίνει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο προτεραιότητα θα δοθεί στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Βάση για την επιτάχυνση των διαδικασιών θα αποτελέσει η κατηγοριοποίηση, σε τρία αρχεία, των εκκρεμών υποθέσεων επιστροφών ΦΠΑ στην οποία προχώρησε ήδη η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και κοινοποιείται στις ΔΟΥ.

Στο πρώτο αρχείο περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες η επιστροφή ΦΠΑ πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς έλεγχο, εντός 20 ημερών.

Στο δεύτερο αρχείο περιλαμβάνονται εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ που ενδεχομένως έχουν παραγραφεί, για τις οποίες θα γίνει έλεγχος από το γραφείο και ενημέρωση του συστήματος Taxis.

Στο τρίτο αρχείο περιλαμβάνονται εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής για τις οποίες η επιστροφή διενεργείται μετά την πραγματοποίηση σχετικού ελέγχου

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.