ΣΠΕΦ: Διαχείριση Ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

 
63 spef loumakis 22x290 ΣΠΕΦ: Διαχείριση Ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Σ. Λουμάκης:Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο Σύλλογος Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) με επιστολή του προς το ΛΑΓΗΕ εκφράζει την αντίρρηση του στο Μηνιαίο Δελτίο για τη  Διαχείριση του Ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, που δημοσίευσε ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας .

Ολόκληρη η επιστολή:

«Στο μηνιαίο δελτίο ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που αναρτήσατε έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

1) Στην ενότητα Β, πίνακας Β1 θεωρούμε πως εσφαλμένα αποτυπώνετε τα ΜΔΝ (Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά) ως διαφορικό μέγεθος και όχι ως χωριστή εισροή στα έσοδα του λογαριασμού από το αντιστοιχούν μέσο μεταβλητό κόστος των θερμικών μονάδων επί τις MWh ΑΠΕ που εγχύθηκαν και ως χωριστή εκροή στα έξοδα του λογαριασμού για τις πληρωμές τους. Η ερμηνεία του άρθρου 143 παρ. 2 α και 2 β του ν. 4001/2011 πουθενά δεν εντέλει εξ’ όσων αντιλαμβανόμαστε οικονομικούς συμψηφισμούς. Προβαίνοντας στον συμψηφισμό λοιπόν αυτό οι ΑΠΕ του ΜΔΝ θεμελιώνουν προνομιακή μεταχείριση έναντι των ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου συστήματος το οποίο και ερμηνεύει τηφ χαώδη μεταξύ τους διαφορά στις υπερημερίες αποπληρωμής των οφειλομένων.

Επειδή από τον Σύνδεσμο μας έχουν κατά καιρούς επισημανθεί και άλλοι οικονομικοί συμψηφισμοί που εσφαλμένα κατά ΤΘ άποψη μας λαμβάνουν χώρα (όπως ΔΕΗ Προμήθεια με ΔΕΗ Παραγωγή και πληρωμές οικιακού Φωτοβολταϊκού προγράμματος με αναμενόμενα έσοδα σας από ΗΕΠ) που θέτουν τις ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου ασύμμετρα στην δυσμενέστερη δυνατή οικονομικά θέση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, παρακαλούμε εφ’ όσον ο Νόμος δεν ορίζει κάτι διαφορετικό που μας διαφεύγει, όπως από το επόμενο σχετικό δελτίο σας αναθεωρήσετε τον Πίνακα Β1 αλλά και τους συνεπακόλουθους των προβλέψεων της ενότητας Δ4 που αφορών τις προβλέψεις σας για τα έτη 2013 και 2014 ώστε να μην παγιώνονται «εντυπώσεις» τέτοιων μη-προβλεπόμενων συμψηφισμών.

2) Στην παράγραφο Β2 του δελτίου σας περιγράφετε τα έσοδα από ΗΕΠ και Εκκαθάριση Αποκλίσεων ως γινόμενα των εγχεόμενων MWh και αποκλίσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ επί την ωριαία τιμή της ΟΤΣ και ΟΤΑ αντίστοιχα. Σε ότι αφορά τα Φωτοβολταϊκά τα οποία εγχέουν τη ενέργεια τους κατά 50% στην μέση τάση (ΜΤ) και κατά 50% περίπου στην χαμηλή (ΧΤ), θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το πως ακριβώς διεξάγετε την ωριαία αυτή εκκαθάριση αφού ο ΑΔΜΗΕ που διαχειρίζεται το σύστημα και τις μετρήσεις (ΥΤ) δεν μπορεί να συνδράμει σε on-line βάση για τη ΜΤ και ΧΤ.

Επειδή τα Φωτοβολταϊκά λειτουργούν ως αιχμιακές μονάδες που εγχέουν την ενέργεια τους στην ΜΤ και ΧΤ όταν η ΟΤΣ ή ΟΤΑ στην ΥΤ κινείται σε μεγέθη της τάξης των 90 – 110 ευρώ/MWh και όχι της υπολογιζόμενης σε μέσα επίπεδα τιμής των 50 – 60 ευρώ/MWh (περιλαμβάνοντας και ώρες νύχτας), υπάρχει θεμελιώδες οικονομικό μας ενδιαφέρον για το πως διεξάγεται από τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. η προσομοίωση της έγχυσης των Φωτοβολταϊκών σε ωριαία βάση ώστε αυτή να πολλαπλασιάζεται με την ΟΤΣ / ΟΤΑ όπως αναγράφετε στο δελτίο σας, αφού πλήρη ωριαία on-line δεδομένα δεν μπορούν να υφίστανται.

Για τον ΣΠΕΦ, με εκτίμηση
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.