ΣΠΕΦ: Ρυθμίσεις δανείων στα φωτοβολταϊκά

 
63 spef loumakis 22x290 ΣΠΕΦ: Ρυθμίσεις δανείων στα φωτοβολταϊκά

Ρυθμίσεις δανείων στα επαγγελματικά Φωτοβολταϊκά

O Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), δια του προέδρου του κ. Λουμάκη, μετά από μια σειρά συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς-τράπεζες, ζητάει με επιστολή του, την παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Στόχος είναι μια συμβιβαστική λύση με τις τράπεζες για την μείωση του επιτοκίου και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, ώστε να αποφευχθεί η χρεοκοπία χιλιάδων παραγωγών ενέργειας μετά την επιβολή της έκτακτης εισφοράς.

Ολόκληρη η επιστολή:
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Κύριε Γενικέ

Όπως γνωρίζετε ο σύνδεσμος μας έχει αποταθεί στις τράπεζες από την επομένη της ψήφισης της καταστροφικής και οριζόντιας εισφοράς επί του κύκλου εργασιών των επαγγελματικών Φωτοβολταϊκών μονάδων του ν. 4093/2012, με αντικείμενο την άμεση ρύθμιση των δανείων των παραγωγών και στόχο την απόσβεση μέρους της εισφοράς από το τραπεζικό σύστημα.

Υπό το πρίσμα αυτό εγγράφως με επιστολή μας προτάθηκε προς τις τράπεζες η ακόλουθη προσέγγιση πλαίσιο στο πρόβλημα:

  • Μείωση των επιτοκίων των δανείων που έχουν χορηγηθεί, ώστε να αποσβεστεί από το κόστος δανεισμού κατά το ήμισυ η εισφορά, για όσο αυτή ισχύσει. Ενδεικτικά για περιπτώσεις δανείων στο 75% του κόστους επένδυσης, τούτο συνεπάγεται μια μείωση του επιτοκίου κατά περίπου 350 μονάδες βάσης για όσο διάστημα η εισφορά θα ισχύει. Αυτό αποτελεί πραγματική και σύμμετρη λύση αφού οι παραγωγοί δια της εισφοράς υπόκεινται σε ουσιαστική μείωση της παρούσας αξίας των επενδύσεων τους αλλά και των χρηματοροών που προκύπτουν από αυτές. Έτσι μέρος της πραγματικής μείωσης αυτής οφείλει να διαχυθεί σε όλη την συμμετέχουσα αλυσίδα λειτουργίας των μονάδων αυτών, εξέχον κρίκος της οποίας είναι το τραπεζικό σύστημα.
  • Επέκταση της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής των δανείων των παραγωγών έως το μέγιστο των συμβάσεων ΛΑΓΗΕ / ΔΕΔΔΗΕ όπως αυτό υπολείπεται της αρχικής 20ετίας. Με τον τρόπο αυτό αφενός ελαφρύνεται η χρηματοροή εξυπηρέτησης των δανείων των παραγωγών ώστε να καταστεί βιώσιμη, αφετέρου δίδεται η ευκαιρία στο τραπεζικό σύστημα να ανακτήσει σε απόλυτα ποσά την απώλεια κερδών από τόκους που θα έχει από την προτεινόμενη στο προηγούμενο εδάφιο μείωση των επιτοκίων. Συγκεκριμένα με την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου κατά π.χ. 3 χρόνια η τράπεζα ανακτά σε τόκους το υπερδιπλάσιο της απώλειας που θα έχει κατά την διάρκεια ισχύος της προτεινόμενης έκπτωσης επιτοκίου. Στο σκέλος μάλιστα αυτό ιδιαίτερα θετική συμβολή θα είχε η επέκταση όλων των συμβάσεων ΛΑΓΗΕ / ΔΕΔΔΗΕ στα 25 χρόνια.

Ο ΣΠΕΦ επί του παρόντος σε κεντρικό επίπεδο διεξάγει σειρά συναντήσεων με τις εμπλεκόμενες τράπεζες υπό το ανωτέρω σύμμετρο πλαίσιο. Κατά την άποψη μας ωστόσο επιβάλλεται το Υπουργείο σας αλλά και η Κυβέρνηση συνολικά να παρέμβει άμεσα στο πρόβλημα, ώστε το τραπεζικό σύστημα να ανταποκριθεί τάχιστα στις ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις που δέχονται οι χιλιάδες παραγωγοί και οι οποίες δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν μόνο με παρατάσεις των δανείων, αφού έτσι παράγονται μόνο περισσότερα κέρδη για τις τράπεζες.

Στο επαχθές οικονομικό «φορτίο» που αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες παραγωγοί από Φωτοβολταϊκά, συμπεριλαμβανομένων των δραματικών υπερημεριών στις πληρωμές από ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που υπερβαίνουν πλέον τις 150 ημέρες, δεν αφήνει κανένα πλέον περιθώριο ολιγωρίας.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.