Παράταση 2 μηνών για όλα τα φωτοβολταϊκά ζητά ο ΣΠΗΕΦ

 
95 panel kivos Fot 330x248 Παράταση 2 μηνών για όλα τα φωτοβολταϊκά ζητά ο ΣΠΗΕΦ

Ο ΣΠΗΕΦ ζητά την επέκταση της ρύθμισης για όλα τα φωτοβολταϊκά και την απαλλαγή της έκτακτης εισφοράς από τη φορολόγηση

Ο Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Ν. Σερρών (ΣΠΗΕΦ) με επιστολή του προς τη ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγής, τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές του νομού Σερρών ζητά την επέκταση της ρύθμισης (παράταση 2 μηνών) για όλα τα φωτοβολταϊκά και την απαλλαγή της έκτακτης εισφοράς από τη φορολόγηση.

Ολόκληρη η επιστολή:
«Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί ,
λάβαμε γνώση του σχεδίου Νόμου «Διατήρηση ενός Ελάχιστου Επιπέδου Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου ή και Προϊόντων Πετρελαίου και άλλες Διατάξεις» που καταθέσατε προς ψήφιση στη Βουλή. Με τις παραγρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 24 του σχεδίου Νόμου που αναφέρεται στα φωτοβολταϊκά, επιχειρείται η άρση μέρους των άδικων μέτρων που επιβλήθηκαν στα Φωτοβολταϊκά με το Ν.4093/2012 και έχουν φέρει σε απόγνωση χιλιάδες μικροεπενδυτές που εμπιστεύθηκαν τη Πολιτεία και τους Νόμους της και επένδυσαν στα Φωτοβολταϊκά και βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας εξʼ αιτίας της εκ των υστέρων αλλαγής του ισχύοντος νομικού πλαισίου που επέφερε ο παραπάνω Νόμος. Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις του σχεδίου Νόμου ικανοποιείται μέρος των αιτημάτων του Συλλόγου μας προς τον κ. Ευ. Λιβιεράτο ,Υπουργό ΠΕ.Κ.Α. και κ. Ασ. Παπαγεωργίου, Υφυπουργό ΠΕ.Κ.Α. (συνημμένο το από 9/12/12 έγγραφό μας ).

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί ,
οι εν λόγω ρυθμίσεις του σχεδίου Νόμου παρʼ όλο που βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση , για άλλη μια φορά διαχωρίζουν πολίτες που βρίσκονται στην ίδια θέση και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα σε δύο κατηγορίες, σε ευγενείς και πληβείους. Έτσι οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα για τους επενδυτές Φωτοβολταϊκών που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ενώ αγνοούν τους λοιπούς ιδιώτες μικροεπενδυτές Φωτοβολταϊκά που βρίσκονται στην ίδια θέση και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί ,

  • · επειδή αντίστοιχα προβλήματα χρηματοδότησης με τους αγρότες αντιμετώπισαν και οι λοιποί μικροεπενδυτές , λόγω της έλλειψης ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και της απώλειας ελκυστικότητας των επενδύσεων των Φωτοβολταϊκών για τις τράπεζες εξʼ αιτίας των καθυστερήσεων πληρωμών των παραγωγών ΗΕ από Φ/Β (περίπου 6 μήνες) ,
  • · επειδή η κατʼ εξαίρεση ικανοποίηση μιας μερίδας πολιτών αποτελεί διακριτική μεταχείριση και συνιστά νόθευση του ανταγωνισμού και οδηγεί μερίδα πολιτών σε δυσχερέστερη οικονομική θέση έναντι των ανταγωνιστών της ,

ζητούμε δια της παρούσης την τροποποίηση των παραγρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 24 του σχεδίου Νόμου για τα αποθέματα και την επέκταση των ρυθμίσεων σε όλους τους επενδυτές φωτοβολταϊκών.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
πιστεύουμε ότι θα κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος και θα επανορθώσετε άμεσα.

Μετά τιμής
Γ. Μπάτζιος
Πρόεδρος προσωρινού Δ.Σ.
Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.