ΛΑΓΗΕ/ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ: Υπόδειγμα συμπλήρωσης Τιμολογίου Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβoλταϊκά έως 100kW

 

Μετά από ανακοίνωση του ΛΑΓΗΕ ΑΕ τα τιμολόγια που συμπληρώνουν οι παραγωγοί Ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά  έως 100kW θα πρέπει να περιέχουν και την Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης με βάση το ποσοστό που αναγράφεται στο ενημερωτικό σημείωμα στο portal του ΛΑΓΗΕ.

Παράδειγμα:

Έστω ότι στο ενημερωτικό σημείωμα Νοεμβρίου 2012 που υπάρχει στο Portal  του ΛΑΓΗΕ από τις 18.12.2012 αναφέρονται οι ενδείξεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΕΘ: 170

Θέση: Γερακάρι

Παραχθείσα ποσότητα: 9.450,00 kWh

Τιμή €/kWh: 0,45904 €/kWh

Καθαρή αξία: 4.337,93 €

Πλέον ΦΠΑ 13%: 563,93 €

Σύνολο: 4.901,86 €

Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 25%: 1.084,48 €

Το τιμολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:

timologio LAGIE2 ΛΑΓΗΕ/ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ: Υπόδειγμα συμπλήρωσης Τιμολογίου Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβoλταϊκά  έως 100kW

Υπόδειγμα συμπλήρωσης Τιμολογίου Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβoλταϊκά έως 100kW

Για τους μήνες από Ιούλιο έως και Οκτώβριο 2012 δεν χρειάζεται να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση στα ήδη εκδοθέντα τιμολόγια.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: www.lagie.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.