Οι διευκρινήσεις της ΔΕΗ για την καθυστέρηση πληρωμής οφειλών της προς τη ΔΕΠΑ

 

 Η ΔΕΗ προχωρά σε διευκρινήσεις με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα που αναφέρονται σε καθυστέρηση πληρωμής οφειλών της ΔΕΗ προς τη ΔΕΠΑ:  Αναλυτικά η ΔΕΗ , στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Σχολιάζοντας ανακριβή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν καθυστέρηση πληρωμής οφειλών της ΔΕΗ προς τη ΔΕΠΑ και για την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η ΔΕΗ έχει έως σήμερα εκπληρώσει πάντοτε μέσα στους συμβατικά οριζόμενους χρόνους και στο ακέραιο τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τη ΔΕΠΑ στο πλαίσιο της μεταξύ των δύο Μερών Σύμβασης Προμήθειας φυσικού αερίου.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της επίλυσης των οικονομικών διαφορών μεταξύ των δύο εταιριών για τα προηγούμενα έτη έως και 31.12.2011, έχει συμφωνηθεί οφειλή της ΔΕΠΑ προς τη ΔΕΗ καθαρού ποσού 94,1 εκατ. ευρώ».

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.