Δύο προγράμματα δανεισμού μικρομεσαίων σε εξέλιξη και άλλα τρία… έρχονται

 
14 geld Fot 330x248 Δύο προγράμματα δανεισμού μικρομεσαίων σε εξέλιξη και άλλα τρία… έρχονται

Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE

Πέντε επιδοτούμενα από την κοινοτική πρωτοβουλία Jeremie προγράμματα δανεισμού και κεφαλαιακής συμμετοχής σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις «τρέχει» ή προωθεί στην αγορά το υπουργείο Ανάπτυξης. Τα δύο (ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις και το πρόγραμμα συγχρηματοδότησης επιχειρηματικών δανείων ύψους έως 500.000 ευρώ από ελληνικές τράπεζες κατά 50%, για υλοποίηση επενδύσεων) είναι ήδη στην αγορά και η ανταπόκριση αυξάνεται.

Ένα ακόμη πρόγραμμα δανεισμού θα είναι διαθέσιμο άμεσα υπόσχεται το υπουργείο: ένα νέο προϊόν δανειοδότησης με επιμερισμό ρίσκου για χορήγηση δανείων έως 500.000 ευρώ σε ΜμΕ για όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη σύσταση 2 ταμείων επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital), στο πλαίσιο της Κοινοτικής πρωτοβουλίας Jeremie, μέσω των οποίων θα χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ επιχειρήσεις στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Μέσω των ταμείων αυτών θα ενισχυθούν νέες και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις των συγκεκριμένων κλάδων με κονδύλια συνολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ στα οποία θα προστεθούν και ιδιωτικά κεφάλαια. Οι πρώτες επενδύσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί αναμένονται τον επόμενο μήνα (Δεκέμβριο).

Ειδικότερα, τα προγράμματα venture capital που ενεργοποιούνται μέσω του Jeremie είναι τα:

Early Stage (κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου πρώιμου σταδίου, που επενδύουν στο μετοχικό κεφάλαιο γρήγορα αναπτυσσόμενων εταιρειών) προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη). Τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν για την ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και θα συνδυάζονται με επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 30-50% των κονδυλίων της δημόσιας δαπάνης που τους διατίθεται.

Seed capital (κεφάλαιο σποράς), προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), με σκοπό τη χρηματοδότηση νέο-ιδρυόμενων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για τα πρώτα βήματά τους. Και εδώ τα κεφάλαια που θα διατεθούν συνδυάζονται με επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 30-50% των κονδυλίων της δημόσιας δαπάνης. Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως και τις 750.000 ευρώ ανά εταιρεία.

Αναφορικά με τα 2 προγράμματα δανειοδότησης που «τρέχουν», το υπουργείο επισημαίνει ότι το τελευταίο 18μηνο έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω των προγραμμάτων της πρωτοβουλίας Jeremie περισσότερες από 1.100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με δάνεια συνολικού ύψους άνω των 50 εκατ. ευρώ που παρέχονται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες με ευνοϊκούς όρους και επιδοτούμενο επιτόκιο.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα -αναφέρει το υπουργείο- οι εκταμιεύσεις αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, στα 74 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενες επιχειρήσεις σε περισσότερες από 1.300 καθώς οι σχετικές αιτήσεις δανειοδότησης έχουν ήδη εγκριθεί.

Τα δάνεια αυτά έχουν χορηγηθεί μέσω των εξής προγραμμάτων:

• Πρόγραμμα «Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE», συνολικού ύψους 120 εκατ. ευρώ (60 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη και 60 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες). Με το συγκεκριμένο προϊόν παρέχονται δάνεια ύψους έως και 250.000 ευρώ σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή νέες, για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης με επιτόκιο που ξεκινάει κάτω από 3% και περίοδο αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος.

• Πρόγραμμα συγχρηματοδότησης επιχειρηματικών δανείων ύψους έως 500.000 ευρώ από ελληνικές τράπεζες κατά 50%, για υλοποίηση επενδύσεων είτε από επιχειρήσεις πληροφορικής είτε από άλλες επιχειρήσεις για δράσεις πληροφορικής και για τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής. Το συνολικό ύψος του προγράμματος είναι 180 εκατ. ευρώ (90 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη).

Η ζήτηση για τα συγκεκριμένα δάνεια έχει δεκαπλασιαστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, μετά την αλλαγή του σχετικού Κανονισμού που επέτρεψε τη χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης, εκτός από τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Ο ρυθμός εκταμίευσης των δανείων αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

• Διαθέσιμο θα είναι άμεσα όπως υπόσχεται το υπουργείο και ένα νέο προϊόν δανειοδότησης με επιμερισμό ρίσκου αρχικού ύψους 25 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) για χορήγηση δανείων έως 500.000 ευρώ σε ΜΜΕ για όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι τράπεζες που θα επιλεγούν θα συνεισφέρουν ποσό αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό ώστε να μειωθεί το επιτόκιο, να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση των δανείων. Η πρόσκληση προς τις τράπεζες δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο και ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των τραπεζών, με στόχο το νέο προϊόν να είναι διαθέσιμο στην αγορά εντός του έτους.

Πηγή:www.capital.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.