Ενεργειακοί μετρητές κτιρίων για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

 
88 eco Fot 330x248 Ενεργειακοί μετρητές κτιρίων για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Η Intelen αναπτύσσει λύσεις για την μείωση την κατανάλωσης με ενεργειακούς μετρητές κτιρίων

Σε εποχές ενεργειακής κρίσης, όπως η σημερινή είναι ιδιαίτερη ανάγκη η εύρεση λύσεων για την μείωση κατανάλωσης ενέργειας, ειδικά εν μέσω της ελληνικής κρίσης.

Η Intelen για το σκοπό αυτό αναπτύσσει λύσεις για την μείωση την κατανάλωσης με ενεργειακούς μετρητές κτιρίων αλλά και εκπεύδευση των καταναλωτών για αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς τους. Η εταιρεία έχει αποσπάσει σε διάστημα πέντε ετών, εννέα διακρίσεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Αντικείμενό της είναι η έρευνα και οι επιχειρηματικές εφαρμογές της Πληροφορικής, του Διαδικτύου και της Αλγοριθμικής στην ενέργεια.

Πέρα από τους μετρητές κτιρίων, η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Μετράει την απόδοση ενέργειας που παράγει κάθε πάνελ, συνυπολογίζει παραμέτρους όπως την πρόσπτωση του ήλιου, τον άνεμο, κ.λπ.»,και παρέχει προτάσεις για την βελτιστοποίηση της συντήρησης του φωτοβολταϊκού πάρκου, αλλά και σύγκριση της απόδοσης διαφορετικών μονάδων, στην περίπτωση που κάποιος διαχειρίζεται περισσότερα από ένα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η Ιntelen πρόκειται αυτή τη φετινή σχολική χρονιά να εγκαταστήσει ενεργειακούς μετρητές σε 40 σχολεία στην Αττική και στην Πάτρα σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Πατρών.  Στόχος του έργου είναι κατά 10% εξοικονόμηση ενέργειας και συνεπακόλουθη μείωση των πάγιων λειτουργικών εξόδων, κυρίως σε ό,τι αφορά ρεύμα και θέρμανση. Το πείραμα έχει ήδη πετύχει σε άλλα είκοσι σχολεία, που προσέγγισαν τον στόχο της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας κατά 10%. Μέσα και από την εκπαίδευση του έμψυχου δυναμικού, σε φιλικότερες προς το περιβάλλον συμπεριφορές, τα σχολεία που πέρυσι έλαβαν μέρος, μείωσαν την κατανάλωση ενέργειας κατά τις πρώτες ώρες των μαθημάτων, όταν οι αίθουσες είναι πιο σκοτεινές και πιο κρύες από ό,τι το μεσημέρι. Αυτό επετεύχθηκε με απλές λύσεις και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων ώστε αυτές να συγκεντρώνονται σε λιγότερους χώρους, άνοιγμα των κουρτινών για περισσότερο ήλιο, κλείσιμο των παραθύρων όταν δουλεύει η θέρμανση κ.λπ. Περαιτέρω, αναφέρθηκε μείωση, μεγαλύτερη από 30%, του αποτυπώματος άνθρακα στις περισσότερες περιπτώσεις.
Για την επιτυχία τέτοιων έργων είναι πάνω απ’ όλα απαραίτητη η αλλαγή ενεργειακής συμπεριφοράς του καταναλωτή.

www.intelen.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.