Οδηγίες σχετικά με την τιμολόγηση και την πληρωμή τιμολογίων από το ΛΑΓΗΕ

 
3 %CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1 %CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1 fot 330x220 Οδηγίες σχετικά με την τιμολόγηση και την πληρωμή τιμολογίων από το ΛΑΓΗΕ

Πληρωμή τιμολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από το ΛΑΓΗΕ

Τα βασικά βήματα που απαιτούνται από τον παραγωγό φωτοβολταϊκής ενέργειας, για την τιμολόγηση και την πληρωμή των μηνιαίων τιμολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα εξής(τα βήματα 1 και 2 χρειάζονται μόνο την πρώτη φορά μετά την σύνδεση του πάρκου με το Δίκτυο ΔΕΗ):

1. Αίτηση για χορήγηση κωδικού πρόσβασης στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ
Μετά την σύνδεση του πάρκου με το δίκτυο της ΔΕΗ, θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στον ΛΑΓΗΕ η βεβαίωση σύνδεσης που λαμβάνεται από την ΔΕΗ. Ταυτόχρονα γίνεται η αίτηση για κωδικό πρόσβασης από την ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ. Ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται στον παραγωγό ταχυδρομικά.

2. Αποστολή γνωστοποίησης λογαριασμού
Η γνωστοποίηση των στοιχείων του λογαριασμού πρέπει να γίνεται είτε με επιστολή είτε με FAX στο 210 9466841,  όπου και πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά:

 • Κωδικός ΕΔΡΕΘ*
 • ΑΦΜ εταιρείας
 • Τράπεζα
 • Τραπεζικός Λογαριασμός
 • ΙΒΑΝ
 • Δικαιούχος (όπως εμφανίζεται στην τράπεζα)

Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να ανήκει στο φορέα τιμολόγησης.

Σε περίπτωση που έχει ενεχυριαστεί η σύμβαση σε τράπεζα, τον τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να τον γνωστοποιεί η τράπεζα στην οποία ενεχυριάστηκε η σύμβαση.

Οι τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο ΛΑΓΗΕ είναι:

 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Alpha Bank
 • Eurobank
 • Τραάπεζα Αττικής (Attica Bank)
 • Τράπεζα Κύπρου
 • Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος

Εάν ο παραγωγός συνεργάζεται με άλλη τράπεζα, τότε το έμβασμα θα γίνεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας με χρέωση των σχετικών εξόδων.

Εάν δεν αποσταλούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, τότε εκδίδεται τραπεζική επιταγή, η οποία παραλαμβάνεται αποκλειστικά από τα γραφεία του ΛΑΓΗΕ.

Για την υλοποίηση της πληρωμής πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω όροι:

 • To πάρκο να είναι σε κανονική (όχι δοκιμαστική) λειτουργία
 • Να υπάρχει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
 • Να υπάρχει αποδεικτικό μη οφειλής προς το ΙΚΑ. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσωπικό, το ΙΚΑ χορηγεί ανάλογη βεβαίωση 6μηνης ή ετήσιας διάρκειας).

3.  Ενημερωτικά σημειώματα εκκαθάρισης
Με τον μοναδικό κωδικό που έχει χορηγηθεί για την εισαγωγή στην ιστοσελίδα που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ, ο παραγωγός συνδέεται στην ιστοσελίδα για τη λήψη του ενημερωτικού σημειώματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της τρέχουσας περιόδου.

Το ενημερωτικό σημείωμα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδατο αργότερο την 13η ημέρα κάθε μήνα και αφορά την εκκαθάριση παραγωγής ή έναντι παραγωγής του προηγούμενου μήνα.

4.  Τιμολόγηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Με τα στοιχεία του ενημερωτικού σημειώματος εκδίδεται σύμφωνα με το ΚΒΣ, θεωρημένο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που εκκαθαρίζεται. Εναλλακτικά μπορεί να εκδίδεται θεωρημένο Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο Πώλησης αθεώρητο.

Το παραστατικά που εκδίδονται αφορούν την συγκεκριμένη εγκατάσταση παραγωγής, στην οποία αναφέρεται το ενημερωτικό σημείωμα και πρέπει να αναφέρουν τον Κωδικό ΕΔΡΕΘ, της εγκατάστασης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Το ενημερωτικό σημείωμα δεν χρειάζεται να αποσταλεί.

Τα τιμολόγια αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι τις 20 του μήνα:

ΛΑΓΗΕ ΑΕ
Κάστορος 72

185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Υπόψη Λογιστηρίου 1ος Όροφος

Αποδεκτά γίνονται μόνο πρωτότυπα παραστατικά. Απογορεύεται η αποστολή τιμολογίωνμε FAX.  

5.  Εξόφληση τιμολογίων *
Τα τιμολόγια που έχουν παραληφθεί από το λογιστήριο μέχρι τις 20 του μήνα προγραμματίζεται να πληρωθούν από τις 27 του μήνα και μετά. Τιμολόγια που στέλνονται μετά την εικοστή ημέρα θα εξοφληθούν τον επόμενο μήνα. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό συνεργαζόμενης Τράπεζας ή με επιταγή της Εθνικής Τράπεζας.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής των τιμολογίων, διαφορετικά η πληρωμή θα μετατίθεται για τον επόμενο μήνα.

* Κωδικός ΕΔΡΕΘ: Ο κωδικός ΕΔΡΕΘ βρίσκετε στο ενημερωτικό σημείωμα εκκαθάρισης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που δημοσιεύεται στο portal του ΛΑΓΗΕ έως την 13η ημέρα κάθε μήνα.

** Το 2012 η εξόφληση των τιμολογίων λόγου των οικονομικών προβλημάτων του ΛΑΓΗΕ γίνεται με 4-5 μήνες καθυστέρηση. Μέχρι τώρα έχουν πληρωθεί τα τιμολόγια Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο link:www.lagie.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.