Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για νέες μειωμένες τιμές κιλοβατώρας

 
47 rae 330x1603 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για νέες μειωμένες τιμές κιλοβατώρας

Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για νέες μειωμένες τιμές κιλοβατώρας

Η γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) που στάλθηκε στο ΥΠΕΚΑ την 1η Αυγούστου, προτείνει μείωση των τιμών κιλοβατώρας κατά περίπου 20% για τις νέες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών εδάφους και 40% γιά οικιακά φωτοβολταϊκά.

Η ΡΑΕ στην γνωμοδότησή της περιγράφει την απόδοση των έργων σε τιμές (IRR) τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 17%  για το πρόγραμμα εγκαταστάσεων σε στέγες και το 12% με 14% για τους υπόλοιπους σταθμούς επί εδάφους.
Με βάση τις μέχρι τώρα ισχύουσες τιμές δηλαδή με τιμή 305 ευρώ την μεγαβατώρα για επαγγελματικά φωτοβολταϊκά επι εδάφους, η απόδοση του έργου είναι 18,9%. Με βάση τη γνωμοδότηση για 12 έως 14% για τα φωτοβολταϊκά επι εδάφους και 17% για τα οικιακά φωτοβολταϊκά σε στέγες η ΡΑΕ προτείνει νέες τιμές:

  • 245 ευρώ/ΜWh για έργα μέχρι 100 KW (equity IRR 15,2%, project IRR 13,4%)
  • 190 ευρώ/ΜWh για έργα μεγαλύτερα των 100 KW στα (equity IRR 12,4%, project IRR 12%)
  • 270 ευρώ/ΜWh για οικιακές (equity IRR 16,5% και project IRR στο 16%)

Οι ισχύουσες τιμές από 1η Αυγούστου 2012 με βάση το παλιό καθεστώς είναι οι εξής:

  • 305,6 ευρώ/ΜWh  για έργα μέχρι 100 KW και μη διασυνδεδεμένα νησιά
  • 2716,4 ευρώ/ΜWh για έργα μεγαλύτερα από 100KW
  • 472,5 ευρώ/ΜWh για οικιακές στέγες.

Βασικές Παραδοχές
Υπολογισμοί για έργα που θα κατασκευασθούν στο β’ εξάμηνο του 2012
Ετήσιος Πληθωρισμός: 2%
Τραπεζικό Επιτόκιο: 9% (6month Euribor + 8 margin) *
Χρηματοδοτική Διάρθρωση: 75% Τραπεζικός Δανεισμός / 25% Ίδια Κεφάλαια *

Συντελεστές Απόδοσης: φωτοβολταϊκά στο διασυνδεδεμένο σύστημα cf 15%, Φ/Β στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα cf 16%, Φ/Β σε στέγες cf 14%

Τεκμαρτό Κόστος Προμήθειας και Εγκατάστασης: φωτοβολταϊκά έως 100kW € 1.800/kW, φωτοβολταϊκά άνω των 100kW € 1.600/kW, φωτοβολταϊκά σε στέγες € 2.300/kW

* Σημειώνεται ότι οι παραδοχές σχετικά με το τραπεζικό επιτόκιο και τη χρηματοδοτική διάρθρωση κατά βάση δεν  επηρεάζουν το project IRR.

**Equity IRR: Ενδεικτική απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων σε τρέχουσες τιμές (nominal, after-tax ΙRR of equity) που εξαρτάται από το ύψος και το κόστος δανεισμού.

***Project IRR: Συνολική απόδοση έργου μετά φόρων σε τρέχουσες τιμές (nominal, after-tax project IRR), που είναι κατά βάση ανεξάρτητη από το ύψος και κόστος δανεισμού.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.