Ανακοίνωση της ΡΑΕ για το τέλος ΕΤΜΕΑΡ (πρώην ΑΠΕ)

 
6 περιβαλλον παρκο fot 330x2191 Ανακοίνωση της ΡΑΕ για το τέλος ΕΤΜΕΑΡ (πρώην ΑΠΕ)

Νέο τέλος ΑΠΕ

Η ΡΑΕ καθόρισε σε ανακοίνωσή της το νέο τέλος ΕΤΜΕΑΡ (πρώην ΑΠΕ) για την περίοδο Αυγόύστου 2012 έως και Ιουνίου 2013, ανά κατηγορία καταναλωτών. Για τη διαμόρφωση των τιμών, συνυπολογίστηκαν συμπληρωματικοί πόροι ύψους 600 εκατ. ευρώ, οι οποία θα προέλθουν κατά το μισό από δημοπρατήσεις ρύπων και τέλος ΕΡΤ και τα υπόλοιπα από πρόσθετες εισροές που θα προκύψουν από μέτρα που θα ανακοινώσει το ΥΠΕΚΑ τις επόμενες μέρες.

 Για τα νοικοκυριά το τέλος ΑΠΕ που καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος διαμορφώνεται στα 8,74 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 5,99 ευρώ που ήταν έως τώρα, αύξηση που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠΕΚΑ επιβαρύνει ένα μέσο νοικοκυριό με 1 ευρώ τον μήνα.

Νέο τέλος ΕΤΜΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ):

Κατηγορία πελατών

Μοναδιαία χρέωση (€/MWh) από 01/08/12

Μοναδιαία χρέωση (€/MWh) μέχρι 31/07/12

Πελάτες υψηλής τάσης

4,58

2,96

Αγροτικά μεσαίας τάσης

4,35

2,29

Λοιπά μεσαίας τάσης

7,17

5,35

Νοικοκυριά χαμηλής τάσης

8,74

5,99

Αγροτικά χαμηλής τάσης

5,61

2,96

Λοιπά χαμηλής τάσης               9,53               7,39

 

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.