Συνάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, με τον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Johannes Hahn

 
xans Συνάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, με τον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Johannes Hahn

Επίτροπος της ΕΕ Johannes Hahn

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση, του Υπουργού ΠΕΚΑ Γιώργο Παπακωνσταντίνου, με τον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής,  Johannes Hahn, κατά την οποία συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα ζητήματα κοινής αρμοδιότητας.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ενημέρωσε τον Επίτροπο για την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” που έχει αναπτύξει μια δυναμική αύξηση της απορρόφησης κονδυλίων, φτάνοντας περίπου το 20% ήδη, και αναμένοντας μέχρι το τέλος του 2011 να αγγίξει το 22%. Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάστηκαν οι στόχοι απορρόφησης του προγράμματος για τα έτη 2012 και 2013 και οι δράσεις που αναπτύσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, για να βοηθήσουν την προετοιμασία και υλοποίηση έργων ιδιαίτερα από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποτελούν την πλειοψηφία των τελικών δικαιούχων των έργων υποδομής.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.