Τι είναι το ΙΕΝΕ;

 
16 iene news 330x280 Τι είναι το ΙΕΝΕ;

Ινστιτούτο Ενέργειας

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύρια ενασχόληση την μελέτη των ενεργειακών θεμάτων και παράλληλα την ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα. Το ΙΕΝΕ έχει ως κύριο σκοπό να αποτελέσει το πόλο γύρω από τον οποίο τα ενεργειακά θέματα θα μπορούν να συζητούνται, να αναλύονται, να συντίθενται και να προβάλλονται στις επιστημονικές-τεχνολογικές κοινότητες, στους κοινωνικούς, παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς, καθώς και στους θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας χωρίς δεσμεύσεις, με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Αυτή διασφαλίζεται από το επιστημονικό και διοικητικό του κύρος και την απόλυτη διαφάνεια που διέπει κάθε του δράση.

Το όραμα του ΙΕΝΕ είναι να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο, αξιόπιστο και εγνωσμένου επιστημονικού κύρους οργανισμό για ανάλυση, μελέτη και διαμόρφωση θέσεων γύρω από την ορθολογική παραγωγή, μεταφορά και χρήση της ενέργειας στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη προς όφελος της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και του περιβάλλοντος της περιοχής.

Iδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003, ως «Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» με έδρα την Αθήνα, από μια ομάδα ανεξάρτητων επιστημόνων και στελεχών επιχειρήσεων που ασχολούνται επιστημονικά και επαγγελματικά στον ενεργειακό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: www.iene.gr

 
This entry was posted in Egiklopedia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.