Η aleo solar AG βρήκε αγοραστή για την παραγωγή των πάνελ της

 
aleo Η aleo solar AG βρήκε αγοραστή για την παραγωγή των πάνελ της

Η aleo solar βρήκε αγοραστή για την παραγωγή των πάνελ της

Η aleo solar AG συμφώνησε σήμερα να πουλήσει σημαντικά τμήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου aleo solar στη SCP Solar GmbH, με έδρα το Αμβούργο. Η SCP Solar GmbH, η αγοράστρια εταιρεία, είναι ένας συνεταιρισμός που αποτελείται από τη Sunrise Global Solar Energy Co. Ltd., την CHOSHU Industry Co.Ltd. και την Pan Asia Solar Ltd., που συμφώνησαν να συνεισφέρουν 13,5 εκατομμύρια ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο της SCP Solar GmbH.

Η SCP Solar GmbH σκοπεύει να προσφέρει θέσεις εργασίας σε 200 περίπου εργαζόμενους του ομίλου aleo solar. Η aleo solar AG συμφώνησε σε κοινωνικά προγράμματα με τα όργανα των εργαζομένων στο Oldenburg και το Prenzlau, ωστόσο εκκρεμεί η διαπραγμάτευση της στάθμισης συμφερόντων. Μια μεταβατική εταιρεία πρόκειται να συσταθεί για τη δραστηριότητα στο Prenzlau, που υπόκειται στη συμφωνία του τοπικού οργάνου των εργαζομένων.

Η συμφωνία αγοράς έχει ως συνέπεια μια αρνητική συνεισφορά στα κέρδη. Η aleo solar AG θα λάβει μια τιμή αγοράς 1,00 ευρώ για την πώληση της εγκατάστασης παραγωγής πάνελ στο Prenzlau, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού, των αποθεμάτων, των εμπορικών σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και των μετοχών της σε μια θυγατρική του ομίλου της aleo solar.  Από την πλευρά της, η aleo solar AG συμφωνεί να πληρώσει στον αγοραστή SCP Solar GmbH μια αρνητική τιμή αγοράς των 10 εκατομμύριων ευρώ.

Η Robert Bosch GmbH, ο βασικός μέτοχος στην aleo solar AG, συμφώνησε να πληρώσει αποζημίωση 31 εκατομμύρια ευρώ στην aleo solar AG σε σχέση με την πώληση της παραγωγής.

Το κλείσιμο της συμφωνίας της αγοράς υπόκειται, μεταξύ άλλων, στους όρους που είχαν καθοριστεί στην έγκριση των αρχών ανταγωνισμού και στην έγκριση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της aleo solar AG. Με τη συμφωνία, το Διοικητικό Συμβούλιο της aleo solar AG θα συγκαλέσει μια έκτακτη γενική συνέλευση.

Σήμερα, η Robert Bosch GmbH πληροφόρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της aleo solar AG ότι, ως μέτοχος, επίσης επιδιώκει να ολοκληρώσει τη ρευστοποίηση της aleo solar AG στην έκτακτη γενική συνέλευση. Η Robert Bosch GmbH έχει δεσμευτεί να παρέχει πρόσθετα κεφάλαια στην aleo solar AG κατά τη διάρκεια της ρευστοποίησης, εάν υπάρξει σαφής ανάγκη για ρευστότητα έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ρευστοποίηση χωρίς να υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας. Εάν η εκκαθάριση της εταιρείας έχει επιλυθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει επί του παρόντος να δημοσιεύσει ένα οικονομικά ασήμαντο πλεόνασμα, ένα υπάρξει, από τη στιγμή της εκκαθάρισης

Το επιχειρηματικό πρόγραμμα του αγοραστή βασίζεται στην παραγωγή και την πώληση των μονοκρυσταλλικών πάνελ υψηλής απόδοσης της μάρκας aleo. Η Sunrise Global Solar Energy Co. Ltd. σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται φωτοβολταϊκές κυψέλες υψηλής απόδοσης παγκοσμίως. Η aleo solar ενσωματώνει ήδη τις κυψέλες υψηλής απόδοσης της Sunrise στο νέο πάνελ 290 watt. Η Sunrise Global Solar Energy Co. Ltd. ιδρύθηκε το 2007 από μια ομάδα πρωτοπόρων στον τομέα της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας. Το βασικό εργοστάσιο παραγωγής βρίσκεται στο Yilan, στην Ταϊβάν, με παραγωγική ικανότητα 350 MW. “Με τις κυψέλες υψηλής απόδοσής μας και την τεχνογνωσία παραγωγής της aleo στο Prenzlau θα είμαστε σε θέση να εμπορευόμαστε πάνελ υψηλής απόδοσης και υψηλής ποιότητας,” λέει ο Ted Szpitalak, ένας από τους συνιδρυτές της Sunrise και ένας από τους βασικούς πρωτοπόρους της ασιατικής φωτοβολταϊκής βιομηχανίας τα τελευταία 25 χρόνια. “Η εξαγορά της aleo solar θα γεφυρώσει το κενό ανάμεσα σε εμάς ως κατασκευαστές και τον τελικό πελάτη, καθώς αποκτούμε έναν προμηθευτή αποδεδειγμένα υψηλής ποιότητας με τεχνογνωσία στους κρίκους που λείπουν από την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας μας, δηλαδή την παραγωγή και τις πωλήσεις πάνελ. Θα μας μετατρέψει σε έναν ισχυρό και ολοκληρωμένο κατασκευαστή φωτοβολταϊκών ικανό να προσφέρει ελκυστικές τιμές στις παγκόσμιες αγορές.”

“Στη SCP Solar βρήκαμε έναν επενδυτή με μια βιώσιμη λογική και μακροπρόθεσμη προοπτική,” είπε ο York zu Putlitz, Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής της aleo solar AG. “Λυπάμαι που δεν καταφέραμε να σώσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, με την παραγωγή στο Prenzlau, ένα μεγάλο μέρος της ομάδας πωλήσεων και τη μάρκα aleo, διατηρούμε σημαντικά τμήματα της εταιρείας,” υπογράμμισε ο zu Putlitz.

Η πώληση και η ρευστοποίηση δεν θα επηρεάσει καμία εγγύηση που έχει δοθεί από την aleo solar AG.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.