Έναρξη του χρηματοοικονομικού έτους 2014 για τη Siemens με ενδείξεις σταθερότητας

 
  • Οι νέες παραγγελίες σημείωσαν άνοδο 12 τοις εκατό – Η εξέλιξη των εσόδων παρέμεινε σταθερή σε μεγάλο βαθμό
  • Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 1,20 – Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών άγγιξε το επίπεδο-ρεκόρ των €102 δισ.
  • Διψήφια αύξηση για τα καθαρά έσοδα και τα κέρδη ανά μετοχή
siemens  Έναρξη του χρηματοοικονομικού έτους 2014 για τη Siemens με ενδείξεις σταθερότητας

Έναρξη του χρηματοοικονομικού έτους 2014 για τη Siemens με ενδείξεις σταθερότητας

Η Siemens ξεκίνησε το χρηματοοικονομικό έτος 2014 με ένα σταθερό τρίμηνο. Χάρη σε αρκετές σημαντικές παραγγελίες, οι νέες παραγγελίες σημείωσαν άνοδο 12 τοις εκατό σε σχέση με την περυσινή χρονιά, ενώ η εξέλιξη των εσόδων παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή. «Ξεκινάμε το χρηματοοικονομικό μας έτος με ένα τρίμηνο με ενδείξεις σταθερότητας. Όπως αναμενόταν, οι συνθήκες της αγοράς δεν ήταν με το μέρος μας. Συνεχίζουμε να εστιάζουμε στο πρόγραμμα παραγωγικότητάς μας για φέτος και στις δράσεις που θα αναλάβουμε μετά το 2014», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

Χωρίς να περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις από μεταβολές χαρτοφυλακίου και συναλλαγματικές διαφορές, οι νέες παραγγελίες στη Siemens σημείωσαν αύξηση 12 τοις εκατό στο πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2014 (το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2013), φτάνοντας τα €20,8 δισ. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €17,3  δισ., ένα τοις εκατό χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 1,20. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου άγγιξε για άλλη μια φορά το επίπεδο – ρεκόρ των €102 δισ. Το συνολικό κέρδος των Τομέων σημείωσε άνοδο 15 τοις εκατό αγγίζοντας το €1,8 δισ., ενώ το περιθώριο κέρδους των Τομέων αυξήθηκε στο 10,2 τοις εκατό, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς, κατά το οποίο είχε διαμορφωθεί στο 8,6 τοις εκατό. Τα καθαρά έσοδα έφτασαν το €1,5 δισ. σημειώνοντας αύξηση από το €1,2 δισ. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €1,70 από το €1,42.

Οι Τομείς 

Οι νέες παραγγελίες στον Τομέα Ενέργειας σημείωσαν άνοδο τρία τοις εκατό  στα €7,2 δισ., σε ένα περιβάλλον αγοράς που παρέμεινε άκρως ανταγωνιστικό. Παρόλο που οι νέες παραγγελίες σημείωσαν μείωση στα Τμήματα Παραγωγής Ενέργειας και Μετάδοσης Ενέργειας, διπλασιάστηκαν στο Τμήμα Αιολικής Ενέργειας. Τα έσοδα του Τομέα σημείωσαν πτώση τέσσερα τοις εκατό  και διαμορφώθηκαν στα €5,8 δισ. Τα κέρδη του Τομέα ανήλθαν στα €506 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση από τα €410 εκατομμύρια του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου. Αυτή η βελτίωση ωφείλεται εν μέρει στις χαμηλότερες χρεώσεις συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς. Παράλληλα, το περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 8,8 τοις εκατό, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που είχε ανέλθει σε 6,5 τοις εκατό.

Ο Τομέας Υγείας κατέγραψε κέρδη €471 εκατομμυρίων το πρώτο τρίμηνο, ενώ το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους το αντίστοιχο ποσό είχε ανέλθει σε €503 εκατομμύρια. Η πτώση περιλαμβάνει τα εμπόδια που αντιμετώπισαν τα κέρδη λόγω των συναλλαγματικών διαφορών. Επίσης, ο Τομέας αντιμετώπισε τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της αγοράς, συμπλεριλαμβανομένων των ασθενών οικονομικών συνθηκών στην Ευρώπη, την αβεβαιότητα στην αγορά της Υγείας, έναν ειδικό φόρο κατανάλωσης στις ιατρικές συσκευές που επιβλήθηκε στις ΗΠΑ και την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης που καταγράφηκε στην Κίνα. Το περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 15,2 τοις εκατό ενώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είχε ανέλθει σε 15,5 τοις εκατό. Οι νέες παραγγελίες στον Τομέα σημείωσαν  άνοδο τέσσερα τοις εκατό, αγγίζοντας τα €3,2 δισ., ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν ένα τοις εκατό, φτάνοντας τα €3,1 δισ.

Στον Τομέα Βιομηχανίας, οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 10 τοις εκατό φτάνοντας τα €4,6 δισ., λόγω του σημαντικά μεγαλύτερου όγκου μεγάλων παραγγελιών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες μακράς διαρκείας του Τομέα. Στα €4,3 δισ., τα έσοδα παρέμειναν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη κατέγραψαν πτώση πέντε τοις εκατό φτάνοντας τα €482 εκατομμύρια. Τα κέρδη αυξήθηκαν στο Τμήμα Βιομηχανικών Αυτοματισμών, ενώ κατέγραψαν πτώση στο Τμήμα Τεχνολογιών Ηλεκτροκίνησης και Μετάδοσης Κίνησης. Το περιθώριο κέρδους στον Τομέα διαμορφώθηκε στο 11,2 τοις εκατό , ενώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είχε ανέλθει σε 11,5 τοις εκατό.

Στον Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων, οι νέες παραγγελίες εκτινάχτηκαν 45 τοις εκατό, λόγω μιας μεγάλης παραγγελίας που ανήλθε συνολικά σε €1,6 δισ. και αφορά στην προμήθεια δύο γραμμών υπόγειου σιδηροδρόμου χωρίς οδηγό στη Σαουδική Αραβία από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του τμήματος Συγκοινωνίών & Logistics και του τμήματος Λύσεων και Προϊόνων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά τέσσερα τοις εκατό σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τα €4,4 δισ. Τα κέρδη στον Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων άγγιξαν τα €330 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με τα €141 εκατομμύρια της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, λόγω της αύξησης των κερδών σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τομέα. Η βελτίωση  στην εκτέλεση έργων που σημειώθηκε στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του τμήματος Συγκοινωνίών &  Logistics αποτέλεσε βασικό παράγοντα. Το περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 7,6 τοις εκατό, σε σύγκριση με το 3,4 τοις εκατό που είχε διαμορφωθεί την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Εκτιμήσεις

Η Siemens αναμένει ότι οι προκλήσεις στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται θα παραμείνουν το χρηματοοικονομικό έτος 2014. Η ανάκαμψη στις επιχειρηματικές δραστηριότητες σύντομου κύκλου δεν αναμένεται πριν τα τέλη του χρηματοοικονομικού έτους. Η εταιρεία αναμένει ότι ο αριθμός των παραγγελιών θα υπερβεί τα έσοδα, με το δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων να διαμορφώνεται πάνω από 1. Με την υπόθεση ότι τα έσοδα σε οργανική βάση θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη χρονιά, η Siemens αναμένει ότι τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (καθαρά έσοδα) για το χρηματοοικομικό έτος 2014 θα σημειώσουν αύξηση τουλάχιστον 15 τοις εκατόσε σχέση με τα €5,08 που είχαν διαμορφωθεί το χρηματοοικονομικό έτος 2013.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις βασίζονται σε κυκλοφορούσες μετοχές που η αξία τους ανερχόταν σε 843 εκατομμύρια στις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνουν επιπτώσεις σχετικές με νομικά και κανονιστικά ζητήματα.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.