Η SolarWorld AG με αύξηση των πωλήσεων, αλλά μείωση των εσόδων για το πρώτο μισό του 2012

 
31 panel Fot 330x250 Η SolarWorld AG με αύξηση των πωλήσεων, αλλά μείωση των εσόδων για το πρώτο μισό του 2012

Μείωση εσόδων για την SolarWorld

Οι συνολικές πωλήσεις της SolarWorld AG ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 σε 316 μεγαβάτ (1ο εξάμηνο του 2011: 269 MW), σύμφωνα με δελτίο τύπου της εταιρείας.
Ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2012 η γερμανική αγορά ενισχύθηκε αρκετά, κατά το δεύτερο τρίμηνο ο μεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων έγινε στο εξωτερικό.
Οι συνολικές πωλήσεις εκτός της Γερμανίας το πρώτο εξάμηνο του 2012 αντιπροσωπεύουν το 60% (1ο εξάμηνο του 2011: 69,1%).

Ενώ οι πωλήσεις του Ομίλου ανέβηκαν, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 36%. Η πτώση των τιμών που προκλήθηκε από το ντάμπινγκ είναι ο κύριος λόγος για την μείωση των καθαρών έσοδων που ανήλθαν κατά το πρώτο εξαμήνο σε 340,1 εκατομμύρια ευρώ (Αντίστοιχα για το 2011: 533,6 εκατ. ευρώ).

Το καθαρό αποτέλεσμα της εταιρείας βελτιώθηκε κατά το πρώτο Εξάμηνο του 2012 στο μείον 26,9 εκατ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2011: μείον 31,3 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 320,1 εκατομμύρια μέχρι σήμερα, μετά την επιστροφή δανείων σε επενδυτές στισ ΗΠΑ, ύψους 175 εκατ. δολάρια ΗΠΑ .

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.