Βελτιωμένη και 12ετή εγγύηση για τα panel Conergy PοwerPlus

 
32 conergy news 330x170 Βελτιωμένη και 12ετή εγγύηση για τα panel Conergy PοwerPlus

Conergy PοwerPlus

Την επέκταση της εγγύησης για τις Φ/Β γεννήτριες Conergy PowerPlus σε 12 έτη και γραμμική εγγύηση απόδοσης, με νέους, πιο φιλικούς προς τον πελάτη όρους, προσφέρει η Conergy από την 1η Φεβρουαρίου 2012, αποδεικνύοντας στους πελάτες της το υψηλό επίπεδο “after sales” υπηρεσιών που προσφέρει στην ελληνική και παγκόσμια αγορά.

Με την εγγύηση Conergy PremiumPlus, σε περίπτωση αιτήματος εγγύησης (claim), η Conergy αναλαμβάνει μέχρι ένα καθορισμένο ποσό όχι μόνο τα έξοδα ελέγχου από ανεξάρτητο ινστιτούτο, αλλά και τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία αντικατάστασης, όπως το κόστος μεταφοράς, αφαίρεσης και επανατοποθέτησης, ελέγχου και ανακύκλωσης. Επιπλέον, εγγυάται την αντικατάσταση της Φ/Β γεννήτριας με άλλη Φ/Β γεννήτρια Conergy PowerPlus του ιδίου τύπου και κατηγορίας απόδοσης, εντός της περιόδου εγγύησης προϊόντος.

Επιπλέον των βελτιωμένων όρων εγγύησης, η Conergy PremiumPlus προσφέρει ένα μεγάλο «συν» σε ότι αφορά στη διάρκεια της εγγύησης και την απόδοση. Η εγγύηση προϊόντος επεκτείνεται από 10 σε 12 χρόνια, ενώ η, έως πρότινος κλιμακωτή, εγγύηση απόδοσης γίνεται πλέον γραμμική προς όφελος του πελάτη, με 25ετή διάρκεια. Παράλληλα, η Conergy εγγυάται πως η απόδοση των Φ/Β γεννητριών δεν θα μειωθεί περισσότερο από 3,5% κατά το πρώτος έτος λειτουργίας. Από το δεύτερο έτος και μέχρι το τέλος της 25ετίας, η Conergy εγγυάται πως η μείωση της απόδοσης δεν θα ξεπεράσει το 0,6% ετησίως, το οποίο σημαίνει πως οι Φ/Β γεννήτριες θα λειτουργούν τουλάχιστον στο 82% της ονομαστικής τους ισχύος μέχρι και το 25ο έτος λειτουργίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.conergy.gr

 
This entry was posted in ΠΑΝΕΛ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.