Δικαιολογητικά στην ΔΕΗ για την υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτίρια»

 
2 panel %CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82 330x250 Δικαιολογητικά στην ΔΕΗ για την υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτίρια»

Panel

Για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο στον Διαχειριστή του δικτύου ή σε άλλον Προμηθευτή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης της μελέτης εγκατάστασης και ενεργειακής απόδοσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων στον Διαχειριστή του δικτύου ή σε άλλο προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί το κτίριο όπου εγκαθίσταται το σύστημα, η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και τον επιβλέποντα για την εγκατάσταση μηχανικό. Η γνωστοποίηση έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης που τους καθιστά υπεύθυνους κατά νόμο για την τήρηση των όρων της απόφασης για το πρόγραμμα.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η γνωμοδότηση της Ε.Π.Α.Ε., αυτή κατατίθεται μαζί με το έγγραφο γνωστοποίησης εργασιών.

Πληροφορίες βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011)

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=cM4DChoEze4%3d&tabid=714&language=el-GR

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.