Οι επιφυλάξεις του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Λιβιεράτου στις προτάσεις αναθεώρησης της οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΕΕ

 
110 energiaki klimaka Fot 330x248 Οι επιφυλάξεις του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Λιβιεράτου στις προτάσεις αναθεώρησης της οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΕΕ

Οι οδηγίες της Ε.Ε. για την αναθεώρηση στις ΑΠΕ

Eπιφυλάξεις στις προτάσεις αναθεώρησης της οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων και της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων, διατύπωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελος Λιβιεράτος κατά τη συζήτηση που έγινε στο πρόσφατο συμβούλιο των υπουργών Περιβάλλοντος – Ενέργειας της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

Σε σχέση με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ο κ. Λιβιεράτος επισήμανε ότι πρέπει να διασφαλιστεί μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση και επίσπευση διαδικασιών, αποφυγή δημιουργίας ενός ακόμα κλειστού επαγγέλματος, καθώς και η κατοχύρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ως ενδυνάμωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης κ.λπ.

Ας σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα κράτη-μέλη ζήτησαν μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας. Οσον αφορά την αναθεώρηση των οδηγιών για τις ΑΠΕ και της ποιότητας καυσίμων βάσει της οποίας προωθείται η μετάβαση σε χρήση βιοκαυσίμων δεύτερης και τρίτης γενιάς ο κ. Λιβιεράτος εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις επιπτώσεις στις υφιστάμενες επενδύσεις και για τη δυσκολία της επίτευξης των στόχων που αναφέρονται στις δύο οδηγίες.

Επιπλέον επισήμανε ότι η προώθηση και η διείσδυση στην αγορά βιοκαυσίμων δεύτερης και τρίτης γενικάς θα δημιουργήσει προβλήματα, καθώς πολλά από αυτά είτε βρίσκονται στο ερευνητικό στάδιο, είτε η παραγωγή τους δεν θα μπορεί να καλύψει τις αναγκαίες ποσότητες για την αντικατάσταση των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς.

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.