5% της εγχώριας παραγωγής ενέργειας αποτελούν οι ΑΠΕ, φθάνοντας περίπου τα 2.500 MW εγκατεστημένης ισχύς για το 2011

 
89 energia Fot 330x248 5% της εγχώριας παραγωγής ενέργειας αποτελούν οι ΑΠΕ, φθάνοντας περίπου τα 2.500 MW εγκατεστημένης ισχύς για το 2011

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αυξημένη κατά 24,3% εμφανίστηκε η ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα το 2011, εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων), φτάνοντας συνολικά στα 2.535 GWh.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από μελέτη της Hellastat, ο Ν. 3851/2010 έχει επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης, έχοντας σαν αποτέλεσμα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών ΑΠΕ στη χώρα μας να ενισχύεται σημαντικά κατά την περυσινή χρονιά, υπερβαίνοντας τα 2.500 MW (+44% από το 2010). Έτσι, συνολικά, κατά τη διάρκεια του έτους προστέθηκαν επιπλέον 770 MW.

Σημειώνεται ότι οι ΑΠΕ αποτελούν ακόμα μικρό μέρος της καθαρής εγχώριας παραγωγής ενέργειας, φθάνοντας περίπου το 5% το 2011. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα εμφάνισαν τη μεγαλύτερη άνοδο, πολλαπλασιάζοντας την ισχύ τους στα 626 MW, από 198 MW το 2010. Καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης αποτέλεσαν οι νέες εγγυημένες τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2012. Σημαντικό μέρος της ανόδου προέκυψε από το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στοιχείων σε κτίρια: Το 2011 υλοποιήθηκαν 11.700 αιτήματα, από τα οποία προήλθαν 102 MW, ενώ η ισχύς των φωτοβολταϊκών σε αγροτικές εκτάσεις ανήλθε σε 8 MW. Άνοδος σημειώθηκε και στον τομέα των αιολικών πάρκων, ο οποίος διατηρεί τη κυρίαρχη θέση στον κλάδο, με τη συνολική ισχύ να ανέρχεται σε 1.636 MW (2/3 του συνόλου), από 1.300 MW το 2010 (+26%).

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.