Τα φωτοβολταϊκά και τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τα ορυκτά καύσιμα

 
18 Fot netzs 330x330 Τα φωτοβολταϊκά και τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τα ορυκτά καύσιμα

Φωτοβολταϊκή ενέργεια και ορυκτά καύσιμα

Η Ελλάδα ξόδεψε το 2011 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων, ενώ για το 2012 ι οι επιδοτήσεις προς τα ορυκτά καύσιμα αναμένεται να αυξηθούν. Αυτό σε μιά περίοδο κρίσης όπου σχεδιάζονται περικοπές για τα φωτοβολταϊκά και αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, για να συνεχίζεται η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγωγές.

Παρ’ όλες τις φήμες και την συντονισμένη προσπάθεια, να στιγματιστούν οι ΑΠΕ και κυρίως η ηλιακή ενέργεια στην κοινή γνώμη, ως η αιτία για τις αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ (Τέλος ΑΠΕ) , στην πραγματικότητα ένα πολύ μικρό μέρος του τέλους ΑΠΕ πάει στα φωτοβολταϊκά.  Τα φωτοβολταϊκά μέσα στην κρίση της χώρας είναι ένας από τους ελάχιστους τομείς με παραγωγική δραστηριότητα και ανοδικές τάσεις, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Αν συνεχιστούν οι πολιτικές στήριξης των ΑΠΕ, η καθαρή ενέργεια μπορεί να δημιουργήσει περίπου 50.000 θέσεις εργασίας ως το 2020 (και επιπλέον 80.000 στην ευρύτερη οικονομία λόγω τόνωσης της κατανάλωσης).

Ωστόσο παρατηρείται ανάπτυξη του φυσικού αερίου ως μεταβατικό καύσιμο, για την αντικατάσταση του λιγνίτη και μόνο στο βαθμό που υπηρετεί το στόχο για 100% ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή. Δυστυχώς όμως σήμερα, το φυσικό αέριο συγκρούεται με τις ΑΠΕ και ιδίως τα φωτοβολταϊκά, ενώ η παραγωγή από λιγνίτη παραμένει στα ίδια επίπεδα!

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.