Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ: προστατεύει το περιβάλλον αλλάζει την ζωή μας

 
25 epperaa 330x185 Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ: προστατεύει το περιβάλλον αλλάζει την ζωή μας

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε προϋπολογισμό Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κυρίως από το Ταμείο Συνοχής, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Στόχος του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η συμβολή του στην πραγματική σύγκλιση της χώρας και των Περιφερειών της με τα αναπτυγμένα κράτη-μέλη και Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προώθηση και ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, έχοντας ως μοχλό την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η υπερκάλυψη του προϋπολογισμού του ΕΠΠΕΡΑΑ σε εντάξεις ώριμων περιβαλλοντικών έργων εντός του 2011 και η έγκαιρη υλοποίησή τους και λειτουργικότητά τους μέσα στην προγραμματική περίοδο 2007-2013, έτσι ώστε με τη λήξη εφαρμογής του Προγράμματος να έχουν αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά τα παρακάτω σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας:

  1. Διαχείριση υγρών αποβλήτων, ιδιαίτερα στους οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας (2000-15000 κατοίκους).
  2. Απενεργοποίηση και αποκατάσταση ΧΑΔΑ και ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, με την συμπληρωματική παρέμβαση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
  3. Ορθολογική και αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης, προστασίας και εξοικονόμησης υδατικών πόρων.
  4. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με σημαντικές παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, για την ενεργειακή αποδοτικότητα, για την αξιοποίηση ΑΠΕ, για την προώθηση των καθαρών αστικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
  5. Προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας.
  6. Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

Ενημερωθείτε από το σχετικό έντυπο του Υπουργείου στο link:http://www.epperaa.gr

 

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.