ΣΕΦ: κ. Παπαγεωργίου, οι αποφάσεις σας θα κρίνουν το μέλλον 25.000 εργαζομένων

 
37 logo sef 330x123 ΣΕΦ: κ. Παπαγεωργίου, οι αποφάσεις σας  θα κρίνουν το μέλλον 25.000 εργαζομένων

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Τις θέσεις του για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών ανέπτυξε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών στον υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΚΑ στις 30/7.

Βασικός άξονας των θέσεων του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών είναι πως η διατήρηση των χιλιάδων θέσεων εργασίας που έχει δημιουργήσει ο κλάδος (25.000 άμεσες και έμμεσες), προϋποθέτει, κατ’ ελάχιστον, τη διατήρηση του σημερινού ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς και τα επόμενα χρόνια, και πως κάτι τέτοιο είναι πλέον εφικτό χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των καταναλωτών.

Η διατήρηση μιας ετήσιας αγοράς της τάξης των 600 MW μεταφράζεται σε σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά:

• Ετήσιος κύκλος εργασιών: 1 δις € (0,5% του ΑΕΠ).

• Φ.Π.Α. νέων εγκαταστάσεων: 70 εκατ. €

• Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων του κλάδου: 20 εκατ. €

• Φόρος εισοδήματος νέων παραγωγών: 25 εκατ. €/έτος

• 25.000 θέσεις (άμεσες και έμμεσες) πλήρους απασχόλησης

– Αποφυγή επιδομάτων ανεργίας: 100 εκατ. €

– Ασφαλιστικές εισφορές: 300 εκατ. €

– Φόρος εισοδήματος: 100 εκατ.

Ο Σύνδεσμος επεσήμανε πως η διατήρηση μιας ετήσιας αγοράς φωτοβολταϊκών της τάξης των 600 MW, συνεπάγεται θεωρητικά μια περαιτέρω επιβάρυνση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ με 200 εκατ. €/έτος ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης το 2013, 150 εκατ. €/έτος το 2014 και μόλις 30 εκατ. €/έτος για κάθε έτος μετά το 2015. Όπως όμως έδειξε πρόσφατη μελέτη την οποία εκπόνησε το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, για λογαριασμό του Συνδέσμου, η είσοδος νέων φωτοβολταϊκών στο σύστημα μειώνει την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) και, συνεπώς, το κόστος προμήθειας του ρεύματος. Το όφελος για κάθε νέα 600 MW είναι περίπου 130 εκατ. €/έτος. Με άλλα λόγια, με την εφαρμογή κάποιων άμεσων διορθωτικών μέτρων, η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών το 2013 μπορεί να έχει ουδέτεροαποτέλεσμα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών, ενώ από το 2014 και μετά μπορεί να οδηγεί σε συνεχή μείωσή τους (συνυπολογιζομένου του τέλους ΕΤΜΕΑΡ).

Τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει άμεσα 

Για να εκκαθαριστεί η αγορά από μεγάλο αριθμό ανενεργών συμβάσεων και αιτήσεων και να εξοικονομηθούν 40-50€/έτος ο ΣΕΦ προτείνει:

• Εκκαθάριση των αδειών και αιτήσεων για όλες τις ΑΠΕ, με επιβολή εγγυοδοσίας για δέσμευση ηλεκτρικού χώρου (με αναδρομική ισχύ). Με τον τρόπο αυτό θα τεθούν  στο αρχείο επενδυτικά σχέδια  που, ενώ δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια, δεσμεύουν επί μακρόν ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό όπως είναι  ο ηλεκτρικός χώρος, και θα περιοριστεί παράλληλα το παρεμπόριο αδειών.

• Μείωση του 18μηνου για το οποίο κλειδώνει σήμερα η ταρίφα με την οποία πληρώνονται τα φωτοβολταϊκά, σε 3-12 μήνες ανάλογα με την ισχύ  του συστήματος. Το μέτρο αυτό μπορεί να  εξοικονομήσει 10 εκατ. €/έτος.

• Μείωση της ταρίφας των οικιακών φωτοβολταϊκών χωρίς να θίγεται η βιωσιμότητα των έργων και να αποθαρρύνονται οι οικιακοί μικροπαραγωγοί. Το μέτρο αυτό μπορεί να  εξοικονομήσει 20 εκατ. €/έτος.

• Καθιέρωση μειωμένης ταρίφας για μεγάλα έργα (>10MW), σε αντικατάσταση της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπει διάταξη του ν.3734/2009, η οποία δεν εφαρμόζεται. Το μέτρο αυτό μπορεί να  εξοικονομήσει 3 – 5 εκατ. €/έτος.

• Απορρόφηση του 90% της παραγόμενης ενέργειας στις τρέχουσες εγγυημένες τιμές πώλησης και του υπόλοιπου 10% στην Οριακή Τιμή Συστήματος (ή εναλλακτικά της ΟΤΣ, πώληση σε τρίτους κατόπιν διμερούς συμφωνίας ή ιδιοκατανάλωση). Το μέτρο αυτό θα εκπαιδεύσει την αγορά στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί μελλοντικά και μπορεί να  εξοικονομήσει άμεσα άλλα 10 εκατ. €/έτος.

Τι δεν πρέπει να γίνει

Για να μην αδικηθούν επενδυτές και παράλληλα να διατηρηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, θα πρέπει να αποφευχθούν τα ακόλουθα:

• Δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα οδηγήσουν σε πάγωμα της αγοράς. Κάτι τέτοιο θα σημάνει την απώλεια 25.000 θέσεων εργασίας και ετησίων εσόδων που υπερβαίνουν τα 600 εκατ. € για το δημόσιο προϋπολογισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία.

• Δεν πρέπει να ανασταλεί η αδειοδοτική διαδικασία ή η υπογραφή νέων συμβάσεων με τον ΛΑΓΗΕ. Κάτι τέτοιο θα ενισχύσει το παρεμπόριο αδειών και θα αυξήσει υπέρμετρα το επενδυτικό κόστος, χωρίς κανένα όφελος για το δημόσιο, τους καταναλωτές και την αγορά.

• Δεν πρέπει να υπάρξουν υπερβολικές μειώσεις στις ταρίφες για νέα έργα. Δεδομένης της υψηλής φορολογίας (που ξεπερνά σήμερα το 40%) της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας και των υψηλών επιτοκίων, ταρίφες σημαντικά διαφορετικές από τις υφιστάμενες (μετά την εφαρμογή των προσαρμογών που προτείνονται ανωτέρω)  οδηγούν σε μη βιώσιμες επενδύσεις.

• Δεν πρέπει να υπάρξει φόρος στα λειτουργούντα έργα. Πέραν των αυτονόητων επιχειρημάτων εναντίον οποιουδήποτε υποχρεωτικού αναδρομικού μέτρου και ενάντια σε οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα μόνιμο ζήτημα, ένας οριζόντιος 3/3 φόρος, θα οδηγήσει σε περαιτέρω στρεβλώσεις και αδικίες, αφού πολλά έργα που μπορεί να απολαμβάνουν σήμερα την ίδια ταρίφα υλοποιήθηκαν με σημαντικά διαφορετικό κόστος, ενώ κάποια έλαβαν και επιδότηση από τον αναπτυξιακό.

Το σημερινό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ αποτελεί μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει με ρεαλισμό και αποφασιστικότητα η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών είναι έτοιμος να συμβάλει δημιουργικά στην κατεύθυνση αυτή, εφόσον τα μέτρα που θα υιοθετηθούν είναι δίκαια και ισόρροπα. Πάντως, αποτελεί αδικαιολόγητη σπουδή η υιοθέτηση νέων, αμφίβολης αποτελεσματικότητας και νομιμότητας μέτρων, τη στιγμή που δεν έχουν υλοποιηθεί ήδη θεσμοθετημένα (δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών, μεταφορά πόρων από το τέλος ΕΡΤ, κλπ.). Όπως επίσης αποτελεί και ανεπίτρεπτη μονομέρεια η δαιμονοποίηση των φωτοβολταϊκών σε σχέση με την οικονομική κατάσταση του ΛΑΓΗΕ. Η πραγματικότητα των διαδοχικών χρεοκοπιών αμφίβολης φερεγγυότητας “εναλλακτικών“ προμηθευτών, οι στρεβλώσεις της αγοράς που επιδοτούν μέσω του τέλους ΕΤΜΕΑΡ τη ΔΕΗ, οι υπέρμετρες επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων κλπ., κάθε άλλο παρά δικαιολογούν μια τέτοια θεώρηση.

Παρά την εντεινόμενη οικονομική κρίση, ο κλάδος των φωτοβολταϊκών αποτελεί τον μόνο ίσως τομέα της οικονομίας που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας (είναι σήμερα ο μεγαλύτερος εργοδότης στο χώρο της πράσινης ενέργειας). Η χώρα χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας. Δεν χρειάζεται κινήσεις που κλείνουν αδικαιολόγητα το δρόμο σε ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: www.helapco.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΚΑ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.